Kde nás nájdete  

Zväčšiť mapu
Zmluvní partneri Polikliniky SZU*  

 

__________________________

* Neplatí pre všetky ambulancie

LABORATÓRIUM EXPERIMENTÁLNEJ

A KLINICKEJ BIOCHÉMIE (LEKB)


- poskytuje základné spektrum biochemických, hematologických a hemokoagulačných vyšetrení. Zabezpečuje škálu vyšetrení z oblasti klinickej biochémie a hematológie pre potreby Polikliniky SZU, zmluvné ambulancie a pre vedecko-výskumné účely.

 

LEKB je akreditované pracovisko (ISO 15 189:2012; číslo akreditácie M-013; SLP č. G-036)

 

 

Osvedčenie o akreditácii

 

 

Osvedčenie o SLP


Kvalita vyšetrení je zabezpečená systémom internej konroly kvality a externého hodnotenia kvality v medzinárodných akreditovaných programoch Referenzinstitut für Bioanalytik (RfB, Bonn, Nemecko).


Všetci zamestnanci pracujú v súlade s Etickým kódexom  (Etický kódex zdravotníckeho pracovníka podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovanteľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).


Personálne obsadenie LEKB:

MUDr. Kornélia Štefíková, PhD.

Poverená vedením LEKB

Samostatná vedecká pracovníčka

Tel.: (+421) 2 593 70 743

kornelia.stefikova@szu.sk

RNDr. Zora Krivošíková, PhD. Manažérka kvality LEKB
Samostatná vedecká pracovníčka
Tel.: (+421) 2 593 70 748
zora.krivosikova@szu.sk
RNDr. Ingrid Lajdová, PhD. Samostatná vedecká pracovníčka Tel.: (+421) 2 593 70 139
ingrid.lajdova@szu.sk
Mgr. Mária Tomášiková Laborantka Tel.: (+421) 2 593 70 156
maria.tomasikova@szu.sk
Mgr. Denisa Lakatoš Hanicová Laborantka (MD) Tel.: (+421) 2 593 70 156
denisa.hanicova@szu.sk
Dana Nagyová Laborantka Tel.: (+421) 2 593 70 156
dana.nagyova@szu.sk
Viera Vachálková Laborantka

Tel.: (+421) 2 593 70 156

viera.vachalkova@szu.sk

 

Prevádzka laboratória


Prevádzka laboratória je jednosmenná počas pracovných dní.

Prevádzkový čas LEKB Príjem materiálu Výdaj výsledkov
Pondelok    7,00 -9,00*
12,00 – 15,00
Utorok    7,00 -9,00* 12,00 – 15,00
Streda    7,00 -9,00* 12,00 – 15,00
Štvrtok    7,00 -9,00* 12,00 – 15,00
Piatok    7,00 -9,00* 11,00 – 13,00

 

 * po dohode aj neskôr
 
Laboratórna diagnostika

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 23.05.2023