Kde nás nájdete  

Zväčšiť mapu
Zmluvní partneri Polikliniky SZU*  

 

__________________________

* Neplatí pre všetky ambulancie

Ambulancia zubného lekárstva (stomatológia)

 

doc. MUDr. Ivan Erdelský, CSc., mimoriadny profesor


tel.: +421 2 59 370 851

MUDr. Michal Straka, CSc.


tel.: +421 2 59 370 166, 851

 

 

MUDr. Juraj Deglovič, MPH

 

tel.: +421 2 59 370 166, 851

 

 

 

Ordinačné hodiny
Pondelok 08:00 - 10:00
Utorok 08:00 - 14:00
Štvrtok 08:00 - 14:00

 

základná, vysoko odborná a špecializovaná starostlivosť v oblasti zubného lekárstva

 

preventívna - diagnostická a konzultačná činnosť

 

liečba pacientov

 

konzultácie pri ochorení slizníc a parodontu 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023