Kde nás nájdete  

Zväčšiť mapu
Zmluvní partneri Polikliniky SZU*  

 

__________________________

* Neplatí pre všetky ambulancie

Ambulancia všeobecného lekára

doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mimoriadny profesor


tel.: +421 2 59 370 622              č. dv. B-015

 

sestra: Eva Chrenková

mail: eva.chrenkova@szu.sk

prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD.

 

tel.: +421 2 59 370 397              č. dv. B-025

 

sestra: Eva Chrenková

mail: eva.chrenkova@szu.sk

 

 

Oridnačné hodiny

 

deň čas  
pondelok

7:00 - 11:30  

  doc. Gazdíková
utorok 13:00 - 15:00     doc. Gazdíková
streda 10:00 - 12:00     prof. Kresánek
štvrtok 7:00 - 11:00     doc. Gazdíková
piaotk 10:00 - 12:00     prof. Kresánek

 

  • komplexná starostlivosť o pacienta na úrovni prvého kontaktu
  • konzultácie v rozsahu činnosti lekára internistu
  • všeobecné vyšetrenie
  • kontrolné vyšetrenie
  • konzultácie výsledkov
  • predoperačné vyšetrenie
  • preventívne prehliadky
  • prehliadku pre zamestnávateľa

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 23.05.2023