Kde nás nájdete  

Zväčšiť mapu
Zmluvní partneri Polikliniky SZU*  

 

__________________________

* Neplatí pre všetky ambulancie

Nefrologická ambulancia

 

doc. MUDr. Adrian Okša, PhD.


tel.: +421 2 59 370 599     č. dv. B-014

 

sestra: Jana Gregoričková

mail: jana.gregorickova@szu.sk

doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mimoriadny profesor


tel.: +421 2 59 370 622     č. dv. B-015

 

sestra: Eva Chrenková

mail: eva.chrenkova@szu.sk

 

 

Ordinačné hodiny
Pondelok 08:30 - 12:30
Utorok 08:00 - 14:00
Streda 08:30 - 12:30
Štvrtok 08:00 - 10:00
Piatok 08:30 - 12:30

 

diagnostika a liečba pacientov s chorobami obličiek a vysokým krvným tlakom

 

diagnostika a liečba pacientov s chronickými ochoreniami obličiek - poškodenie obličiek pri cukrovke, vysokom krvnom tlaku (hypertenzii), ale aj pri zápalových ochoreniach

obličiek

 

diagnostika a liečba sprievodných ochorení (kardiovaskulárnych, metabolických a i.) pri chronických chorobách obličiek v koordinácii s ďalšími ambulanciami Polikliniky SZU


zdravotná starostlivosť o pacientov s hypertenziou a ďalšími súvisiacimi vnútornými chorobami

 

vyšetrovanie ultrasonografie brušných orgánov

 

dopplerovské vyšetrenia prietoku renálnych tepien – zisťovanie príčin hypertenzie

 

klinické skúšanie nových liečebných postupov (klinické štúdie)

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023