Kde nás nájdete  

Zväčšiť mapu
Zmluvní partneri Polikliniky SZU*  

 

__________________________

* Neplatí pre všetky ambulancie

Ambulancia klinickej logopédie

 

PhDr. Ľubomíra Štenclová, PhD.


tel.: +421 2 59 370 182, 183     č. dv. B-117

 

 

Ordinačné hodiny
Pondelok 12:00 - 16:00
Utorok 10:00 - 16:00
Streda 12:00 - 16:00
Štvrtok 10:00 - 16:00

 


diagnostika a terapia porúch plynulosti reči u detí a dospelých


primárna, sekundárna a terciárna preventívna činnosť v oblasti narušenia plynulosti reči


poradenské služby (pre rodičov a pedagógov detí s narušením plynulosti reči, resp. predospelé osoby s narušením plynulosti reči, postterapeutické poradenstvo)


konziliárne vyšetrenia v oblasti narušenia plynulosti reči


skupinová terapia zajakavosti

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023