Kde nás nájdete  

Zväčšiť mapu
Zmluvní partneri Polikliniky SZU*  

 

__________________________

* Neplatí pre všetky ambulancie

Ambulancia klinickej farmakológie

 

prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.


tel.: +421 2 59 370 138     č. dv. B-026

 

sestra: Andrea Jašková

mail: andrea.jaskova@szu.sk

MUDr. Helena Glasová, PhD.


tel.: +421 2 59 370 126     č. dv. B-027

 

sestra: Ivana Brázdilová

mail: ivana.brazdilova@szu.sk

 

 

Ordinačné hodiny
Pondelok 08:00 - 10:00
Utorok 10:00 - 12:00
Streda 08:00 - 12:00

 

 

odborné konzultácie a diagnostika v problematike účinnosti a bezpečnosti užívaných liekov a ich kombinácií, najmä:

  • nežiaduce účinky liekov, liekové interakcie, poškodenie liekmi
  • lieky v tehotenstve, lieky a dojčenie
  • posudzovanie liekovej teratogenity
  • optimalizácia liečebných postupov, individualizácia liečby
  • znižovanie počtu užívaných liekov

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023