Kde nás nájdete  

Zväčšiť mapu
Zmluvní partneri Polikliniky SZU*  

 

__________________________

* Neplatí pre všetky ambulancie

Klinická imunológia a alergológia
II. ambulancia

prof. MUDr. Mária Šustrová, CSc.

 

tel.: +421 2 59 370 437     č. dv. B-341

 

sestra: Bc. Ľubica Procházková

mail: lubica.prochazkova@szu.sk

 

 

Ordinačné hodiny
Pondelok 06:45 - 09:00
Utorok 06:45 - 12:00
Streda 06:45 - 12:00
Štvrtok 06:45 - 12:00
Piatok 06:45 - 12:00

 


vyšetrenie detí a dospelých s imunopatologickými stavmi a alergickými chorobami

 

špecializovaná odborná diagnostika a liečba alergických a autoimunitných chorôb, odborné konzultácie v problematike najmä sekundárnych imunodeficitov po infekciách spôsobených vírusmi a baktériami

 

vyšetrenie detí a dospelých s Downovým syndrómom

 

špecializovaná odborná diagnostika a liečba dôsledkov nadbytočnej génovej dávky 21. chromozómu, ktorá sa prejavuje klinickou poruchou metabolizmu a imunitných funkcií


ambulancia sa zameriava na komplexný prístup k pacientom s Downovým syndrómom z celého Slovenska

 

ambulancia je napojená na sieť medzinárodných pracovísk zaoberajúcich sa problematikou Downovho syndrómu 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023