Kde nás nájdete  

Zväčšiť mapu
Zmluvní partneri Polikliniky SZU*  

 

__________________________

* Neplatí pre všetky ambulancie

Kardiologická ambulancia

 

 

MUDr. Róbert Popovič


tel.: +421 2 59 370 145, 154     č. dv. B-033

 

 

 Ordinačné hodiny
Pondelok 06:30 - 08:00 15:30 - 17:30
Utorok 06:30 - 08:00  
Streda 06:30 - 08:00 15:30 - 17:30
Štvrtok 06:30 - 08:00  
Piatok 06:30 - 08:00  
Sobota 07:30 - 12:00  

 

Do ambulancie sa objednáva v čase ordinačných hodín:

  • telefonicky
    v pondelok a  v stredu od 15:30 do 17.30 hod.
    v sobotu od 7:30 do12:00 hod.
  • emailom
    na adrese lubica.prochazkova@szu.sk

Odbery, nakladanie a snímanie monitorovacích TK a EKG prístrojov v pondelok až v piatok v čase 6:30 do 8:00 hod.
 

 

diagnostika a liečba pacientov so srdcovo-cievnymi ochoreniami v rámci primárnej ako aj sekundárnej prevencie

 

dispenzarizácia pacientov so srdcovo - cievnymi ochoreniami, poruchami srdcového rytmu a ich monitorovanie

 

nefarmakologická liečba, edukácia o rizikových faktoroch, životospráve

 

farmakologická konzervatívna liečba pacientov s chronickými ochoreniami, vrátane rizikových faktorov, životosprávy a životného štýlu

 

pravidelné monitorovanie liečby a sledovaných parametrov pri konzervatívnej liečbe

 

poradenstvo a konzultačné služby, prípadne reedukácia

 

vyšetrovacie metódy neinvazívnej kardiológie - anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, EKG
24 hodinový tlakový a EKG holter, echokardiografické vyšetrenie

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 23.05.2023