KONTAKTY  
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

Dekanát

+421 2 59370 451


prodekan pre pedagogickú činnosť
+421 2 59370 840
doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.

prodekan pre praktickú výučbu a klinickú prax
+421 2 59370 282
PhDr. Emília Miklovičová, PhD.

 

prodekan pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 374
PhDr. Jana Rottková, PhD.

 

arrow


 

 

 

Deň otvorených dverí SZU bude 9. februára 2023

      9.11.2022 viac...

  

 
SLÁVNOSTNÁ IMATRIKULÁCIA
študentiek a študentov 1. ročníkov fakulty
sa uskutoční

dňa 24. 11. 2022

 

4.11.2022 viac...

 

 

  

 
Výsledky riadnych volieb

zástupcov zamestnaneckej časti akademickej obce

FOaZOŠ SZU do Akademického senátu SZU

na funkčné obdobie 2022 – 2026
 

27.10.2022
viac...

 

 

  

 
Výsledky riadnych volieb

zástupcov študentskej časti akademickej obce

FOaZOŠ SZU do Akademického senátu SZU

na funkčné obdobie 2022 – 2026
 

27.10.2022
viac...

 

 

 

 

  

 
Dekanka FOaZOŠ SZU udeľuje
študentkám a študentom fakulty dekanské voľno

 

10.10.2022 viac...

 

 

  


Pozývame Vás
na medzinárodnú vedeckú konferenciu
KVALITA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
A BEZPEČNOSŤ PACIENTA,

ktorá sa uskutoční
29. novembra 2022

 

14.9.2022 viac...

 

 

  


ZVÝŠENIE KVALITY VZDELÁVANIA SESTIER


FOaZOŠ SZU organizovala 6. 9. 2022 pracovné rokovanie

s manažérkami ošetrovateľstva zdravotníckych zariadení

 

7.9.2022 viac...

 

 

  


TERMÍNY ZÁPISOV
na FOaZOŠ SZU
v akademickom roku 2022/2023

 

30.6.2022 viac...

 

 

  

 
Voľby zástupcov zamestnaneckej časti akademickej obce

FOaZOŠ SZU do Akademického senátu SZU

na funkčné obdobie 2022 – 2026
 

20.6.2022
viac...

 

 

  

 
Voľby zástupcov študentskej časti akademickej obce

FOaZOŠ SZU do Akademického senátu SZU

na funkčné obdobie 2022 – 2026
 

20.6.2022
viac...

 

 

  

 
SLÁVNOSTNÉ PROMÓCIE

 

absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia
Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
v akad. roku 2021/2022

 

10.6.2022 viac...

 

 

  

 
Úspech budúcich záchranárov FOaZOŠ
na medzinárodnej súťaži

 

2.6.2022 viac...

 

 

 

Voľby kandidátov na funkciu zástupcov zo zamestnaneckej a študentskej časti akademickej obce fakúlt SZU do Akademického senátu SZU

na funkčné obdobie

od 01. novembra 2022 do 31. októbra 2026
 

20.5.2022 viac....

 

 

 

 

Ocenenie Biele srdce 2022

pre sestry FOaZOŠ SZU

 

17.5.2022 viac...

 

 

  

 
12. máj – Medzinárodný deň sestier

 

12.5.2022 viac...

 

 

 

Prof. Michael J. Murphy, PhD. – Fulbright Fellow 2022
na Ústave zdravotníckej etiky FOaZOŠ SZU

 

3-mesačný pobyt Fulbright Fellow ’22 na Ústave zdravotníckej etiky FOaZOŠ SZU ukončil významný medzinárodný odborník – bioetik, člen Distinguished Academy, The State University of New York, Albany (NY, USA).

11.5.2022 viac...

 

 

  

 
Termíny štátnych skúšok na FOaZOŠ SZU

v akad. roku 2021/2022

 

5.4.2022 viac...

 

 

  

 
Stretnutie s prof. Michael J. Murphy, PhD.,

hosťujúcim profesorom bioetiky, Fulbrightistom 2022

 

22.3.2022 viac...

 

 

  

 
ŽIADOSTI O ZARADENIE
do špecializačného štúdia a certifikačnej prípravy
na FOaZOŠ SZU prijímame
do 31. 3. 2022

 

14.3.2022
viac...

 

 

 

USMERNENIE DEKANA
k priebehu výučby na FOaZOŠ SZU
v letnom semestri akademického roka 2021/2022
od
14. 3. 2022

 

      4.3.2022 viac...

Fakulta ošetrovateľstva
a zdravotníckych odborných štúdií
vyjadruje
PODPORU A SOLIDARITU.
      2.3.2022 viac...

  

 
Prerozdelenie agendy študijných referentiek
pre vysokoškolské štúdium na FOaZOŠ SZU
– platné od 7. februára 2022

 

2.2.2022 - aktualizované 7.3.2022
viac...

 

 

  

 
Usmernenie k priebehu výučby na FOaZOŠ SZU
v letnom semestri akad. roka 2021/2022
– platné od 7. februára 2022

 

2.2.2022 viac...

 

 

 

Oznam pre uchádzačov o štúdium na FOaZOŠ  na Slovenskej zdravotníckej univerzite

V tomto akademickom roku bude SZU podklady na prijímacie skúšky (vzorové otázky, z ktorých budú zostavované jednotlivé testy) posielať elektronicky.

Podmienkou je zaslanie riadne vyplnenej elektronickej prihlášky na štúdium (v MAIS-e), zaslanie prihlášky v papierovej podobe a uhradenie administratívneho poplatku za prijímacie konanie.


16.12.2021 - aktualizované 5.1.2022
 

 

  

 
USMERNENIE PRE COVID POZITÍVNYCH
ZAMESTNANCOV FOaZOŠ SZU

 

7.12.2021 viac...

 

 

  

 
USMERNENIE PRE COVID POZITÍVNYCH
ŠTUDENTOV FOaZOŠ SZU

 

7.12.2021 viac...

 

 

 

 Usmernenie k priebehu výučby na FOaZOŠ SZU
v zimnom semestri akad. roka 2021/2022 od 24. 11. 2021
COVID SEMAFOR SZU

 

23.11.2021 aktualizované 6.12.2021
viac...

 

 

 

V súťaži záchranárov RALLYE REJVÍZ 2021 sme získali 2. miesto

      5.10.2021 viac...

Študenti urgentnej zdravotnej starostlivosti FOaZOŠ opäť na stupni víťazov

      29.9.2021  viac...

 

 Usmernenie k priebehu výučby na FOaZOŠ SZU
v zimnom semestri akad. roka 2021/2022 od 27.9. 2021
COVID SEMAFOR SZU

 

23.9.2021 viac...

 


 

 

Plzenský pohár záchranárov 2021

21.9.2021 viac...

  

 
USMERNENIE DEKANA
k priebehu výučby na FOaZOŠ SZU
v zimnom semestri akademického roka 2021/2022

 

14.9.2021 viac...

 

 

  

 
Informácia k výučbe v akademickom roku 2021/2022

 

14.9.2021 viac...

 

 

  

 
Na záchrane detí z tábora v Turčeku
sa podieľal aj študent FOaZOŠ

 

25.8.2021 viac...

 

 

  

 
Vyhlásenie výsledku voľby

kandidáta na funkciu dekana


Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

1.6.2021 viac...

 

 

Archív správ  

viac...

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 25.11.2022