KONTAKTY  
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

Dekanát

+421 2 59370 451


prodekan pre pedagogickú činnosť
+421 2 59370 840
doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.

prodekan pre praktickú výučbu a klinickú prax
+421 2 59370 282
PhDr. Emília Miklovičová, PhD.

 

prodekan pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 374
PhDr. Jana Rottková, PhD.

 

arrow

 

  


Ocenenie „Moja sestra“ 2022
získala klinická mentorka FOaZOŠ


 

16.12.2022 viac...

 

 

  


Uskutočnila sa konferencia
„Kvalita zdravotnej starostlivosti a bezpečnosť pacienta"


 

16.12.2022 viac...

 

 


 

 

 

Deň otvorených dverí SZU bude 9. februára 2023

      9.11.2022 viac...

  


ZVÝŠENIE KVALITY VZDELÁVANIA SESTIER


FOaZOŠ SZU organizovala 6. 9. 2022 pracovné rokovanie

s manažérkami ošetrovateľstva zdravotníckych zariadení

 

7.9.2022 viac...

 

 

 

 

Ocenenie Biele srdce 2022

pre sestry FOaZOŠ SZU

 

17.5.2022 viac...

 

 

Fakulta ošetrovateľstva
a zdravotníckych odborných štúdií
vyjadruje
PODPORU A SOLIDARITU.
      2.3.2022 viac...

  

 
Prerozdelenie agendy študijných referentiek
pre vysokoškolské štúdium na FOaZOŠ SZU
– platné od 7. februára 2022

 

2.2.2022 - aktualizované 7.3.2022
viac...

 

 

  

 
USMERNENIE PRE COVID POZITÍVNYCH
ZAMESTNANCOV FOaZOŠ SZU

 

7.12.2021 viac...

 

 

  

 
USMERNENIE PRE COVID POZITÍVNYCH
ŠTUDENTOV FOaZOŠ SZU

 

7.12.2021 viac...

 

 

Archív správ  

viac...

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023