KONTAKT  

 

+421 2 59370 111

 

 

Slovenská zdravotnícka

univerzita v Bratislave
Limbová 12
833 03 Bratislava
 

Telefónny zoznam

 

 

 

arrow

arrow

Športové aktivity pre študentov:

V Bratislave

V Banskej Bystrici

Projekty  

Európska únia

Horizont Európa  

Horizont 2020  

arrow
 

PAMÄTNÉ MEDAILY

A INSÍGNIE SZU

  ...........................................
  OSOBNOSTI SZU

 

arrow   KALENDÁR UDALOSTÍ
arr_leftSeptember 2023 arr_right
PoUtStŠtPiSoNe
28293031 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8

Postup Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave pri aplikácii zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

 

 1. Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave (ďalej len „SZU“) a ich poskytovanie zamestnancami SZU sa riadi zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len zákon) a smernicou rektora SZU (ďalej len smernica).
   
 2. Text zákona, Smernice rektora a Sadzobníka úhrad sú v nižšie uvedených prílohách.
   
 3. Žiadosť musí byť vybavená v súlade so zákonom a pravidlami uvedenými v smernici.
   
 4. Písomná žiadosť sa podáva na adrese:

  Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
  Mediálno-marketingový odbor
  Limbová 12
  833 03 Bratislava

 5. Žiadosť sa podáva:
  1. písomne prostredníctvom pošty,
  2. písomne osobným podaním v podateľni SZU (viď vyššie uvedená adresa),
  3. ústne osobne v pracovných dňoch počas pracovnej doby 8.00 do 15.30 h.,
  4. ústne prostredníctvom telefónu v pracovných dňoch počas pracovnej doby 8.00 do 15.30 h. (tel.: 02/59370358)
  5. prostredníctvom faxu (fax: 02/59370276)
  6. prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: informacie.211@szu.sk
    
 6. Úhrada nákladov za poskytnutie informácií je stanovená v Sadzobníku úhrad za sprístupňovanie informácií.
   
 7. Proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie informácie je možné podať odvolanie v lehotách stanovených zákonom. O odvolaní proti rozhodnutiu povinnej osoby rozhoduje nadriadený orgán univerzity.

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023