KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI
@

media@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 462

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

Prehľad získaných akreditácií špecializačných odborov podľa dátumu priznania Ministerstvom zdravotníctva SR

 

S právoplatnosťou od 31. 12. 2014 získala Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave ďalšie akreditácie:

  • v zdravotníckom povolaní lekár
   • v certifikovanej pracovnej činnosti
    • mikrochirurgia oka

Týmto sa rozšíril počet akreditácií, ktoré udelilo Ministerstvo zdravotníctva SR v zmysle žiadosti Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a na základe splnenia všetkých podmienok podľa § 40 zákona o poskytovateľoch a vzdelávacej ustanovizni.
O nových rozhodnutiach o akreditáciách v ďalších odboroch Vás budeme informovať aj na našej stránke.

Akreditované študijné programy zoradené podĺa fakúlt v abecednom poradí:


 

S právoplatnosťou od 31. 12. 2014 získala Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave ďalšie akreditácie:

 • v zdravotníckom povolaní lekár
  • v špecializačnom odbore
   • pediatrická anestéziológia

 

S právoplatnosťou od 17. 10. 2014 získala Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave ďalšie akreditácie:

 • v zdravotníckom povolaní lekár
  • v špecializačnom odbore
   • všeobecné lekárstvo

 

S právoplatnosťou od 16. 10. 2014 získala Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave ďalšie akreditácie:

  • v zdravotníckom povolaní zdravotnícky laborant s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa
   • v špecializačnom odbore
    • laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii

 

S právoplatnosťou od 25. 6. 2014 získala Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave ďalšie akreditácie:

 • v zdravotníckom povolaní lekár
  • v špecializačnom odbore
   • onkológia v gynekológii

 

S právoplatnosťou od 11. 6. 2014 získala Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave ďalšie akreditácie:

 • v zdravotníckom povolaní farmaceut
  • v certifikovanej pracovnej činnosti
   • revízne lekárenstvo

 

S právoplatnosťou od 4. 6. 2014 získala Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave ďalšie akreditácie:

 • v zdravotníckom povolaní lekár
  • v špecializačnom odbore
   • onkológia v chirurgii

 

S právoplatnosťou od 14. 2. 2014 získala Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave ďalšie akreditácie:

 • v zdravotníckom povolaní lekár
  • v špecializačnom odbore
   • neuropsychiatria
     
 • v zdravotníckom povolaní zubný lekár
  • v certifikovanej pracovnej činnosti
   • revízne zubné lekárstvo

 

S právoplatnosťou od 13. 8. 2013 získala Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave ďalšie akreditácie:

 • v zdravotníckom povolaní farmaceut
  • v certifikovanej pracovnej činnosti
   • revízne lekárenstvo

 

S právoplatnosťou od 12. 8. 2013 získala Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave ďalšie akreditácie:

 • v zdravotníckom povolaní lekár
  • v špecializačnom odbore
   • neonatológia

     
 • v zdravotníckom povolaní farmaceut
  • v špecializačnom odbore
   • sociálna farmácia a organizácia zdravotníctva

 

S právoplatnosťou od 25. 6. 2013 získala Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave ďalšie akreditácie:

 • v zdravotníckom povolaní lekár
  • v certifikovanej pracovnej činnosti
   • chirurgia prsníka

 

S právoplatnosťou od 13. 6. 2013 získala Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave ďalšie akreditácie:

 • v zdravotníckom povolaní lekár
  • v certifikovanej pracovnej činnosti
   • letecké lekárstvo

 

S právoplatnosťou od 28. 5. 2013 získala Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave ďalšie akreditácie:

 • v zdravotníckom povolaní lekár
  • v špecializačnom odbore
   • laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii
     
 • v zdravotníckom povolaní zdravotnícky laborant s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa
  • v špecializačnom odbore
   • laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii
     
 • v zdravotníckom povolaní laboratórny diagnostik
  • v špecializačnom odbore
   • laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii

 

S právoplatnosťou od 10.5.2013 získala Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave ďalšiu akreditáciu:

 • v zdravotníckom povolaní zdravotnícky záchranár
  • v špecializačnom odbore
   • operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby 

 

S právoplatnosťou od 7.1.2013 získala Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave ďalšiu akreditáciu:

 • v zdravotníckom povolaní farmaceutický laborant
  • v špecializačnom odbore
   • zdravotnícke pomôcky

 

S právoplatnosťou od 7. 1. 2013 získala Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave ďalšiu akreditáciu:

 • v zdravotníckom povolaní liečebný pedagóg
  • v špecializačnom odbore
   • liečebná pedagogika

 

S právoplatnosťou od 27. 11. 2012 získala Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave ďalšie akreditácie:

 • v zdravotníckom povolaní lekár
  • v certifikačnej pracovnej činnosti
   • zabezpečenie kvality transfúznych liekov
     
 • v zdravotníckom povolaní farmaceut
  • v certifikačnej pracovnej činnosti
   • zabezpečenie kvality transfúznych liekov
     
 • v zdravotníckom povolaní zdravotnícky laborant
  • v certifikačnej pracovnej činnosti
   • zabezpečenie kvality transfúznych liekov
     
 • v zdravotníckom povolaní laboratórny diagnostik
  • v certifikačnej pracovnej činnosti
   • zabezpečenie kvality transfúznych liekov

 

S právoplatnosťou od 5. 11. 2012 získala Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave ďalšie akreditácie:

 • v zdravotníckom povolaní lekár
  • v špecializačnom odbore
   • klinická mikrobiológia
     
 • v zdravotníckom povolaní lekár
  • v certifikačnej pracovnej činnosti
   • abdominálna ultrasonografia u dospelých

 

 

S právoplatnosťou od 15. 10. 2012 získala Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave ďalšie akreditácie:

 • v zdravotníckom povolaní lekár
  • v špecializačnom odbore
   • revízne lekárstvo

 

 

S právoplatnosťou od 2. 8. 2012 získala Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave ďalšie akreditácie:

 • v zdravotníckom povolaní lekár
  • v špecializačnom odbore
   • laboratórna medicína
 • v zdravotníckom povolaní laboratórny diagnostik
  • v špecializačnom odbore
   • laboratórna medicína
   • laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii

 

S právoplatnosťou od 30. 7. 2012 získala Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave ďalšie akreditácie:

 • v zdravotníckom povolaní lekár
  • v špecializačnom odbore
   • hepatológia
   • kardiochirurgia
     
  • v certifikovanej pracovnej činnosti
   • diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia
   • diagnostická a intervenčná kolonoskopia
   • endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia
     
 • v zdravotníckom povolaní farmaceut
  • v špecializačnom odbore
   • klinická medicína

 

S právoplatnosťou od 4. 7. 2012 získala Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave ďalšie akreditácie:

 • v zdravotníckom povolaní lekár
  • v špecializačnom odbore
   • akupunktúra

 

S právoplatnosťou od 21. 6. 2012 získala Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave ďalšie akreditácie:

 • v zdravotníckom povolaní lekár
  • v špecializačnom odbore
   • onkológia v urológii
   • otorinolaryngológia
   • nukleárna medicína
 • v zdravotníckom povolaní laboratórny diagnostik
  • v špecializačnom odbore
   • laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike

 

S právoplatnosťou od 19. 6. 2012 získala Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave ďalšie akreditácie:

 • v zdravotníckom povolaní farmaceut
  • v špecializačnom odbore
   • farmaceutická technológia

 

 

S právoplatnosťou od 18. 6. 2012 získala Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave ďalšie akreditácie:

 • v zdravotníckom povolaní laboratórny diagnostik
  • v certifikovanej pracovnej činnostiach:
   • zabezpečovanie kvality transfúznych liekov

S právoplatnosťou od 18. 4. 2012 získala Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave ďalšie akreditácie:

 • v zdravotníckom povolaní lekár
  • v špecializačnom odbore
   • súdne lekárstvo
   • sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva
 • v zdravotníckom povolaní logopéd
  • v špecializačnom odbore
   • klinická logopédia
 • v zdravotníckom povolaní psychológ:
  • v špecializačnom odbore
   • klinická psychológia
   • poradenská psychológia
  • v certifikovaných pracovných činnostiach:
   • dopravná psychológia
 • v zdravotníckom povolaní fyzik
  • v špecializačnom odbore
   • klinická fyzika

 

S právoplatnosťou od 18. 4. 2012 získala Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave ďalšie akreditácie:

 • v zdravotníckom povolaní lekár
  • v špecializačnom odbore
   • súdne lekárstvo
   • sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva
 • v zdravotníckom povolaní logopéd
  • v špecializačnom odbore
   • klinická logopédia
 • v zdravotníckom povolaní psychológ:
  • v špecializačnom odbore
   • klinická psychológia
   • poradenská psychológia
  • v certifikovaných pracovných činnostiach:
   • dopravná psychológia
 • v zdravotníckom povolaní fyzik
  • v špecializačnom odbore
   • klinická fyzika

 

S právoplatnosťou od 13. februára 2012 získala Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave ďalšie akreditácie: 

 • v zdravotníckom povolaní lekár:
  • v špecializačnom odbore
   • paliatívna medicína
   • pediatrická hematológia a onkológia
   • pediatrická nefrológia
   • pediatrická pneumológia a ftizeológia
   • pediatrická urológia
   • telovýchovné lekárstvo
 • v zdravotníckom povolaní lekár:
  • v certifikovaných pracovných činnostiach:
   • intervenčná rádiológia

 

S právoplatnosťou od 12. 1. 2012 získala Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave ďalšie  akreditácie:

 • v zdravotníckom povolaní psychológ:
  • v špecializačnom odbore
   • pracovná a organizačná psychológia
     
  • v certifikovaných pracovných činnostiach:
   • dopravná psychológia

 

S právoplatnosťou od 19. 10. 2011 získala Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave ďalšie  akreditácie:

 • v zdravotníckom povolaní lekár:
  • v špecializačnom odbore
   • algeziológia
   • fyziatria,  balneológia a liečebná rehabilitácia
   • pracovné lekárstvo
   • pediatrická intenzívna medicína
   • služby zdravia pri práci
     
  • v certifikovaných pracovných činnostiach:
   • intervenčná ultrasonografia v urológii

 

S právoplatnosťou od 6. 7. 2011 získala Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave ďalšie  akreditácie:

 • v zdravotníckom povolaní lekár:
  • v špecializačnom odbore
   • urológia
   • psychiatria
   • pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
   • posudkové lekárstvo
     
  • v certifikovaných pracovných činnostiach:
   • dorastové lekárstvo
   • posudkové lekárstvo
     
 • v zdravotníckom povolaní laboratórny diagnostik
  • v špecializačnom odbore
   • laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergológii

 

S právoplatnosťou od 24. 6. 2011 získala Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave ďalšie  akreditácie:

 • v zdravotníckom povolaní lekár:
  • v špecializačnom odbore
   • endokrinológia
   • urgentná medicína

 

S právoplatnosťou od 24. 6. 2011 získala Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave ďalšiu  akreditáciu: 

 • v zdravotníckom povolaní farmaceutický laborant:
  • v špecializačnom odbore
   • lekárenstvo

 

S právoplatnosťou od 2. 6. 2011 získala Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave ďalšie  akreditácie:

 • v zdravotníckom povolaní lekár:
  • v špecializačnom odbore
   • angiológia
     
  • v certifikovaných pracovných činnostiach:
   • echokardiografia

 

S právoplatnosťou od 18. 4. 2011 získala Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave akreditácie:

 • v zdravotníckom povolaní lekár:
  • v špecializačnom odbore
   • hrudníková chirurgia
   • dermatovenerológia
   • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
   • neurológia
   • anestéziológia a intenzívna medicína
   • patologická anatómia
   • pneumológia a ftizeológia
   • zdravotnícky manažment a financovanie
     
  • v certifikovaných pracovných činnostiach:
   • farmakoekonomika
   • klinické skúšanie liekov
     
 • v zdravotníckom povolaní zubný lekár:
  • v špecializačnom odbore
   • čeľustná ortopédia
     
 • v zdravotníckom povolaní farmaceut:
  • v certifikovanej pracovnej činnosti:
   • farmakoekonomika 

 

S právoplatnosťou od 23. 3. 2011 získala  Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave akreditácie:

 • v zdravotníckom povolaní farmaceut:
  • v špecializačnom odbore lekárenstvo
  • v certifikovanej pracovnej činnosti  príprava cytostatík
    
 • v zdravotníckom povolaní laboratórny diagnostik
  • v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii.

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023