KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
Oznamy LF
arrow
Text:Dátum od:Dátum do:
calendar
calendar
Pocet záznamov: 42, Strana: 1 z 5, Naviguj: |<   <<   >>   >|

blindZmena termínu vzdelávacej aktivity 1/2162 Tématický kurz v sociálnom lekárstve a organizácii zdravotníctva (18. 1. 2020 - 21. 1. 2020)
viac... 
blindZmena termínu vzdelávacej aktivity 1/2160 Tématický kurz v sociálnom lekárstve a organizácii zdravotníctva (11. 11. 2019 - 11. 11. 2019)
viac... 
blindVykonanie doplňujúcej skúšky pre zdravotnícke povolania lekár a zubný lekár (12. 12. 2016 - 16. 12. 2016)
viac... 
blindTermíny zápisov do akademického roku 2016/2017 a informácia k zápisom (2. 9. 2016 - 9. 9. 2016)
viac... 
blindOznámenie o konaní habilitačnej prednášky MUDr. Michala Filipa, Ph.D. (9. 6. 2015 - 9. 6. 2015)
viac... 
blindOznámenie o konaní inauguračnej prednášky doc. MUDr. Marian Bátovského, CSc. (9. 6. 2015 - 9. 6. 2015)
viac... 
blindOznámenie o konaní habilitačnej prednášky MUDr. Ing. Miroslava Janíka, PhD. (9. 6. 2015 - 9. 6. 2015)
viac... 
blindOznámenie o konaní obajoby doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby (23. 10. 2014 - 23. 10. 2014)
viac... 
blindŠtudent Lekárskej fakulty SZU Kristián Šimko získal 1. miesto v sekcii Gynecology & Surgery (Gynekológia a chirurgia) na kongrese ISMCK (International Student Medical Congress Košice), ktorý sa konal v Košiciach na Slovensku. (25. 6. 2014 - 27. 6. 2014)
V dňoch 25.6 - 27.6. 2014 sa študent Lekárskej fakulty SZU Kristián Š i m k o zúčastnil šiesteho ISMCK (International Student Medical Congress Košice), ktorý sa konal v Košiciach na Slovensku.
viac... 

Profesorka Iveta Šimková z LF SZU v Bratislave Slovenkou roka 2014 (22. 6. 2014 - 22. 6. 2014)
Anketu Slovenka roka vyhlásil už po šiestykrát týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS. Slovenkou roka 2014 v kategórii Vzdelávanie a podpora mladých talentov sa stala prodekanka pre vedu a výskum Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave Prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., členka FESC ( Európskej kardiologickej spoločnosti) a členka FACC (Americkej kardiologickej spoločnosti ).
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 23.05.2023