KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
Oznamy AS LF
arrow
Text:Dátum od:Dátum do:
calendar
calendar
Pocet záznamov: 61, Strana: 1 z 7, Naviguj: |<   <<   >>   >|

blindZápisnica zo zasadania volebnej komisie AS LF SZU pre zamestnaneckú časť zo dňa 12.10. 2022 (12. 10. 2022 - 12. 10. 2022)
viac... 
blindZápisnica zo zasadnutia AS LF SZU v Bratislave zo dňa 07. 06. 2022 (28. 9. 2022 - 28. 9. 2022)
viac... 
blindZápisnica zo zasadnutia AS LF SZU v Bratislave zo dňa 07. 06. 2022 (7. 6. 2022 - 7. 6. 2022)
viac... 
blindZápisnica z hlasovania per rollam AS LF SZU v Bratislave (3. 3. 2022 - 9. 3. 2022)
viac... 
blindZápisnica zo zasadnutia AS LF SZU v Bratislave zo dňa 19. 01. 2022 (19. 1. 2022 - 19. 1. 2022)
viac... 
blindZápisnica zo zasadnutia Akademického senátu Lekárskej fakulty SZU v Bratislave (23. 11. 2021 - 23. 11. 2021)
viac... 
blindZápisnica zo zasadania volebnej komisie LF AS SZU z doplňujúcich volieb kandidátov na funkciu zástupcov zo študentskej časti akademickej obce LF SZU do AS LF SZU a do AS SZU na funkčné obdobie do 31.10. 2022. (9. 11. 2021 - 9. 11. 2021)
viac... 
blindZápisnica zo zasadania fakultnej volebnej komisie LF SZU pre riadne voľby na zástupcov/delegátov do Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) zo študentskej časti AO LF SZU (9. 11. 2021 - 9. 11. 2021)
viac... 
blindZápisnica zo zasadania fakultnej volebnej komisie LF SZU pre riadne voľby na zástupcov/delegátov do Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) zo študentskej časti AO LF SZU (2. 11. 2021 - 2. 11. 2021)
viac... 
blindZápisnica zo zasadnutie VK k doplňujúcim voľbám do AS LF SZU a AS SZU (25. 10. 2021 - 31. 12. 2032)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023