Oznamy FVZ
arrow
Text:Dátum od:Dátum do:
calendar
calendar
Pocet záznamov: 170, Strana: 1 z 17, Naviguj: |<   <<   >>   >|

blindDňa 29.09.2022 o 9:30 hod. sa uskutoční verejná habilitačná prednáška RNDr. Zdenky Krajčovičovej, PhD., MPH. na tému: „Súčasné trendy a stratégie v terciárnej prevencii vybraných chronických neprenosných ochorení a ich dopad na verejné zdravie (29. 9. 2022 - 29. 9. 2022)
viac... 
blindTermín obhajoby dizertačných prác zo študijného odboru Verejné zdravotníctvo (18. 8. 2022 - 18. 8. 2022)
RNDr. Mária Globanová
viac... 
blindTermín obhajoby dizertačných prác zo študijného odboru Verejné zdravotníctvo (18. 8. 2022 - 18. 8. 2022)
Mgr. Michal Adamišin
viac... 
blindTermín obhajoby dizertačných prác zo študijného odboru Verejné zdravotníctvo (18. 8. 2022 - 18. 8. 2022)
Mgr. Michaela Klimová
viac... 
blindTermín obhajoby dizertačných prác zo študijného odboru Verejné zdravotníctvo (18. 8. 2022 - 18. 8. 2022)
PharmDr. Erika Šipošová
viac... 
blindDizertačná skúška FVZ 18.08.2022 (18. 8. 2022 - 18. 8. 2022)
Silvia Marková
viac... 
blindTermín obhajoby dizertačných prác zo študijného odboru Verejné zdravotníctvo (18. 8. 2022 - 18. 8. 2022)
Mgr. Lucia Fábelová, MPH
viac... 
blindTermín obhajoby dizertačných prác zo študijného odboru Verejné zdravotníctvo (16. 8. 2022 - 16. 8. 2022)
Ing. Dušan Šalát
viac... 
blindTermín obhajoby dizertačných prác zo študijného odboru Verejné zdravotníctvo (16. 8. 2022 - 16. 8. 2022)
PhDr. Patrícia Shtin Baňárová
viac... 
blindTermín obhajoby dizertačných prác zo študijného odboru Verejné zdravotníctvo (16. 8. 2022 - 16. 8. 2022)
MUDr. Lea Cortésová
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023