KONTAKTY  
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

Dekanát

+421 2 59370 451


prodekan pre pedagogickú činnosť
+421 2 59370 840
doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.

prodekan pre praktickú výučbu a klinickú prax
+421 2 59370 282
PhDr. Emília Miklovičová, PhD.

 

prodekan pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 374
PhDr. Jana Rottková, PhD.

 

arrow

Oznamy AS FOaZOŠ
arrow
Text:Dátum od:Dátum do:
calendar
calendar
Pocet záznamov: 17, Strana: 1 z 2, Naviguj: |<   <<   >>   >|

blindSpráva o činnosti AS FOaZOŠ 2020-2021 (1. 12. 2021 - 31. 12. 2032)
viac... 
blindZápisnica o priebehu hlasovania a výsledkoch doplňujúcich volieb kandidáta na funkciu člena zamestnaneckej časti Akademického senátu Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave (7. 4. 2021 - 7. 4. 2021)
viac... 
blindDoplňujúce voľby na náhradníkov do študentskej časti Akademického senátu (27. 3. 2021 - 27. 3. 2021)
banner hlavnej stranky SZU
viac... 
blindDoplňujúce voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu FOaZOŠ SZU na funkčné obdobie 2018 – 2022 (19. 2. 2021 - 24. 2. 2021)
viac... 
blindSpráva o činnosti AS FOaZOŠ 2019-2020 (12. 10. 2020 - 31. 12. 2032)
viac... 
blindSpráva o činnosti AS FOaZOŠ 2018-2019 (18. 10. 2019 - 18. 10. 2019)
viac... 
blindZápisnica o priebehu hlasovania a výsledkoch volieb zástupcov študentskej časti akademickej obce fakulty do AS SZU (18. 10. 2018 - 18. 10. 2018)
viac... 
blindZápisnica o priebehu hlasovania a výsledkoch volieb do študentskej časti Akademického senátu FOaZOŠ SZU (18. 10. 2018 - 18. 10. 2018)
viac... 
blindZápisnica o priebehu hlasovania a výsledkoch volieb zástupcov zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty do AS SZU (18. 10. 2018 - 18. 10. 2018)
viac... 
blindZápisnica o priebehu hlasovania a výsledkoch volieb do zamestnaneckej časti Akademického senátu FOaZOŠ SZU (18. 10. 2018 - 18. 10. 2018)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023