KONTAKTY  
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

Dekanát

+421 2 59370 451


prodekan pre pedagogickú činnosť
+421 2 59370 840
doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.

prodekan pre praktickú výučbu a klinickú prax
+421 2 59370 282
PhDr. Emília Miklovičová, PhD.

 

prodekan pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 374
PhDr. Jana Rottková, PhD.

 

arrow

Archív oznamov FOaZOŠ
arrow
Text:Dátum od:Dátum do:
calendar
calendar
Pocet záznamov: 8, Strana: 1 z 1, Naviguj: |<   <<   >>   >|

blindRozdelenie miestností skúšobných komisií pre štátne skúšky bakalárskych študijných programov v akademickom roku 2019/2020 (11. 5. 2020 - 14. 5. 2020)
viac... 
blindRozpis študentov podľa študijných programov pre jednotlivé termíny bakalárskych štátnych skúšok (11. 5. 2020 - 14. 5. 2020)
viac... 
blindNovo koncipovaný študijný odbor FYZIOLOGICKÁ A KLINICKÁ VÝŽIVA (16. 1. 2020 - 16. 1. 2020)
viac... 
blindNový študijný program "Dentálna hygiena" v bakalárskom stupni externej formy vysokoškolského štúdia (14. 1. 2020 - 14. 1. 2020)
viac... 
blindZMENA TERMÍNU PODÁVANIA ŽIADOSTÍ O ZARADENIE DO ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA (31. 12. 2019 - 31. 12. 2019)
viac... 
blindInformácia o priebehu doplňujúcej skúšky pre výkon zdravotníckeho povolania s e s t r a pre uchádzačov z tretích krajín (19. 11. 2019 - 19. 11. 2019)
viac... 
blindFOaZOS - Stabilizacne pozicky (16. 9. 2019 - 15. 10. 2019)
O stabilizačnú pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania môže požiadať:
viac... 
blind Doplňujúca skúška pre výkon zdravotníckeho povolania s e s t r a pre uchádzačov z tretích krajín (19. 11. 2019 - 19. 11. 2019)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023