KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI
@

media@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 462

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

prof. MUDr. Imrich HATIAR, CSc.

(*05. 11. 1927, † 1997)

 

Prof. Hatiar sa narodil 05. 11. 1927 v katastri Liptovský Trnovec. Gymnázium dokončil r. 1947 v Liptovskom Mikuláši. Promovaný bol na Lekárskej fakulte v Bratislave r. 1952. Významne sa podieľal na rozvoji a propagácii sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva. Výchovno-vzdelávaciu činnosť v odbore sociálneho lekárstva začal ešte v čase pôsobenia v Banskej Bystrici v rokoch 1953 až 1967, vo funkcii externého učiteľa na Strednej zdravotníckej škole v Banskej Bystrici. V rokoch 1966 až 1969 prednášal v špecializačných kurzoch a na iných školeniach, ktoré usporadúval Inštitút pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Bratislave alebo v Banskej Bystrici. Prednášal v odbore sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva, ale aj zdravotníckeho práva. Od r. 1969 pracoval ako externý pedagóg v odbore sociálneho lekárstva na ILF.

 

V r. 1980, už ako docent, sa stal externým vedúcim Katedry sociálneho lekárstva ILF. V r. 1986 obhájil profesúru v tomto odbore. V rámci publikačnej činnosti v odbore spolupracoval na vydaní Kompendium a Vademecum medici. Predmet sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva rozvíjal aj ako hlavný odborník MZ SR v tomto odbore, aj ako riadiaci pracovník (1. námestník ministra zdravotníctva). Aktívne sa podieľal aj na príprave zásadných koncepčných materiálov, ako aj legislatívnych noriem v organizácii zdravotníctva. Externe prednášal v lekárskych spoločnostiach, v ČSČK (bol jeho dlhoročným predsedom) a v Medzinárodnom výbore ČK, v stálom poradnom výbore UNICEF aj v iných spoločnostiach a pre Európsku úradovňu SZO.

 

Od r. 1989 pôsobil prof. Hatiar, popri svojej práci na katedre, aj ako riaditeľ ILF v Bratislave. Neskôr sa venoval odboru sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva ako odborný prednášateľ IVZ. Sociálne lekárstvo a organizáciu zdravotníctva prednášal od r. 1993 aj na Fakulte ošetrovateľstva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. Jeho bohatú pedagogickú činnosť ukončila predčasná smrť v r. 1997.

 

autor: doc. MUDr. Ján Paškan, CSc.

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023