KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI
@

media@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 462

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

 Insígnie SZU

 

Reťaz rektora
Žezlo rektora
Reťaz dekana
Žezlo dekana

 

 

Pamätné medaily SZU

 

 

Pamätná medaila prof. MUDr. Dionýza Diešku, DrSc., zakladateľa a prvého riaditeľa

(averz medaily z roku 1997)

 

Pamätná medaila pri príležitosti výročia založenia IVZ

(reverz medaily z roku 1997)

  Doctor Honoris Causa
(averz medaily)
  Čestný doktorát Slovenskej zdravotníckej univerzity
(reverz medaily)
 

Pamätná medaila prof. MUDr. Dionýza Diešku, DrSc., zakladateľa a prvého riaditeľa

(averz medaily z roku 2000)

 

Pamätná medaila pri príležitosti výročia založenia SPAM

(reverz medaily z roku 2000)

 

Jubilejná medaila Slovenskej zdravotníckej univerzity k 50. výročiu inštitucionálneho vzdelávania zdravotníkov na Slovensku

(averz medaily z roku 2003)

 

Jubilejná medaila Slovenskej zdravotníckej univerzity k 50. výročiu inštitucionálneho vzdelávania zdravotníkov na Slovensku

(reverz medaily z roku 2003)

 

Jubilejná medaila SZU k 40. výročiu založenia Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve na Slovensku

(averz medaily z roku 1997)

 

Jubilejná medaila k 40. výročiu založenia inštitútu pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve na Slovensku

(reverz medaily z roku 1997)

 

Zlatá medaila – Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve k 35. výročiu 1957 – 1992

(averz medaily)

 

Zlatá a Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve k 35. výročiu 1957 – 1992

(reverz medaily)

 

Strieborná medaila – Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve k 35. výročiu 1957 – 1992

(averz medaily)

 

Strieborná medaila – Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve k 35. výročiu 1957 – 1992

(reverz medaily)

 

Bronzová medaila – Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov k 25. výročiu 1982

(averz medaily)

 

Bronzová medaila – Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov k 25. výročiu 1982

(reverz medaily)

 

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023