Pri príležitosti Dňa študentov sme ocenili študentov aj pedagógovKaždým rokom je už  tradíciou, že pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov, prejavujeme uznanie a oceňujeme prácu tých, pre ktorých vlastne naša univerzita existuje - študentov aj pedagógov.

Slovenská zdravotnícka univerzita každoročne pripraví na vstup do slovenského zdravotníckeho systému stovky mladých zdravotníkov v širokej škále študijných programov a zdravotníckych povolaní. Sme hrdí na to, že sa nám dlhé roky darí držať naozaj vysokú úroveň kvality vzdelávania na našich 4 fakultách  a o našich absolventov je na trhu obrovský záujem.  

OCENENÍ - Lekárska fakulta

Študenti 

Alena Laura MERZ
Roman LONGAUER

Učitelia

PaedDr. Veronika TIRPÁKOVÁ, PhD.
MUDr. Marek ŠUPLER, MPH


OCENENÍ - FOaZOŠ

Študenti 

Beáta DUDÁŠIKOVÁ
Diana GALAMBOSOVÁ

Učitelia

doc. MUDr. Terézia KRČMÉRYOVÁ, PhD.
PhDr. Emília MIKLOVIČOVÁ, PhD.
doc. PhDr. Adriana REPKOVÁ, PhD.

 

OCENENÍ - FVZ

Študenti 

Petra HARGAŠOVÁ

Učitelia

Mgr. Nina KOTLEBOVÁ, PhD.

 

OCENENÍ - FZ v BB

Študenti 

Simona HRUŠKOVÁ
Adam LOFAJ
Peter RYBANSKÝ

Učitelia

Bc. Monika KALMANOVÁ