KONTAKTY  
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

Dekanát

+421 2 59370 451


prodekan pre pedagogickú činnosť
+421 2 59370 840
doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.

prodekan pre praktickú výučbu a klinickú prax
+421 2 59370 282
PhDr. Emília Miklovičová, PhD.

 

prodekan pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 374
PhDr. Jana Rottková, PhD.

 

arrow

Slávnostná imatrikulácia
Vážené študentky a vážení študenti 1. ročníkov denného bakalárskeho štúdia FOaZOŠ,

oznamujeme Vám, že fakulta pre Vás organizuje slávnostnú imatrikuláciu, ktorá sa uskutoční dňa 24.11.2022 o 9:00 hod. v Aule Dionýza Diešku (A-154). Nácvik podujatia je od 8:00 hod. v aule.

V tento deň ste z výučby ospravedlnení na základe dekanského voľna, ktoré Vám udeľuje dekanka fakulty s cieľom podčiarknuť význam podujatia.

Účasť študentiek a študentov na nácviku a slávnostnom akademickom obrade je povinná! V zmysle Vykonávacieho predpisu k Študijného poriadku SZU (pravidlá obliekania) je vstup na podujatie povolený len v spoločenskom odeve.


 

 


Ďalšie info:

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 05.12.2022