KONTAKTY  
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

Dekanát

+421 2 59370 451


prodekan pre pedagogickú činnosť
+421 2 59370 840
doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.

prodekan pre praktickú výučbu a klinickú prax
+421 2 59370 282
PhDr. Emília Miklovičová, PhD.

 

prodekan pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 374
PhDr. Jana Rottková, PhD.

 

arrow

KONFERENCIE

 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v rámci vedecko-výskumnej tvorivej činnosti organizuje konferencie, ktoré sú dôležité pre stretnutia akademikov navzájom a zároveň stretnutie akademickej obce s odborníkmi z praxe. Fakulta podporuje vedecko-výskumné aktivity a zvyšovanie odbornosti akademických a vedeckých pracovníkov prostredníctvom účasti na rôznych podujatiach doma i v zahraničí. Študenti môžu výsledky svojej vedeckej činnosti prezentovať na ŠVOČ, ktorú fakulta každoročne organizuje.

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023