Zubné lekárstvoOsoby zodpovedné za študijný program zubné lekárstvo spojený I. a II. stupeň (MDDr.):

prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.


MUDr. Juraj Deglovič, PhD., MPH.


MUDr. Simona Dianišková, PhD., MPHOpis študijného programu:

o   spojený prvý a druhy stupeň štúdia  – denná forma (SK)

 

Odporúčaný študijný plán

o   spojený prvý a druhy stupeň štúdia  – denná forma (SK)

 

Vnútorná hodnotiaca správa

o   spojený prvý a druhy stupeň štúdia  – denná forma (SK)

 

Stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR

o   spojený prvý a druhy stupeň štúdia  – denná forma (SK)