Všeobecné lekárstvo – General MedicineOsoby zodpovedné za študijný program všeobecné lekárstvo spojený I. a II. stupeň (MUDr.):

Persons responsible for the study programe General Medicine merged 1st and 2nd Degree (MUDr.):

prof. MUDr. Robert Hatala, CSc.

(VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)

prof. MUDr. Petr Kolář, PhD.

(VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)

prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc.

(VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)


Opis študijného programu:

o    spojený prvý a druhy stupeň štúdia  – denná forma (SK)
o    spojený prvý a druhy stupeň štúdia  – denná forma (EN)

 

Odporúčaný študijný plán

o    spojený prvý a druhy stupeň štúdia  – denná forma (SK)
o    spojený prvý a druhy stupeň štúdia  – denná forma (EN)

 

Vnútorná hodnotiaca správa

o    spojený prvý a druhy stupeň štúdia  – denná forma (SK)
o    spojený prvý a druhy stupeň štúdia  – denná forma (EN)

 

Stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR

o    spojený prvý a druhy stupeň štúdia  – denná forma (SK)
o    spojený prvý a druhy stupeň štúdia  – denná forma (EN)