VNÚTORNÉ CHOROBYOsoby zodpovedné za študijný program vnútorné choroby III. stupeň (PhD.):

prof. MUDr. Robert Hatala, CSc.

(VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)

doc. MUDr. Norbert Lukán, PhD.

(VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)

doc. MUDr. Miroslav Žigrai, PhD.

(VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)

 

Opis študijného programu

o   tretí stupeň štúdia – externá forma (SK, EN)

 

Odporúčaný študijný plán

o   tretí stupeň štúdia – externá forma

 

Vnútorná hodnotiaca správa

o   tretí stupeň štúdia – externá forma

 

Stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR

o   tretí stupeň štúdia – externá forma