VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVOOsoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu verejné zdravotníctvo I. stupeň (Bc.):

 

doc., MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)

prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD., MPH (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)

prof. MUDr. Cyril Klement, CSc. (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
 

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu verejné zdravotníctvo II. stupeň (Mgr.):

 

prof., MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)

doc., MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)

doc., Elena Szabová, RNDr., CSc. (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
 

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu verejné zdravotníctvo III. stupeň (PhD.):

 

prof., MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)

prof. MUDr. Cyril Klement, CSc. (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)

doc., Elena Szabová, RNDr., CSc. (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)

 

 

Opis študijného programu

o    prvý stupeň štúdia – denná forma
o    prvý stupeň štúdia – externá forma
o    druhý stupeň štúdia – denná forma
o    druhý stupeň štúdia – externá forma
o    tretí stupeň štúdia – denná forma (SK, EN)

o    tretí stupeň štúdia – externá forma (SK, EN)

 

Odporúčaný študijný plán

o    prvý stupeň štúdia – denná forma
o    prvý stupeň štúdia – externá forma
o    druhý stupeň štúdia – denná forma
o    druhý stupeň štúdia – externá forma
o    tretí stupeň štúdia – denná forma 
o    tretí stupeň štúdia – externá forma

 

Vnútorná hodnotiaca správa

o    prvý stupeň štúdia – denná forma
o    prvý stupeň štúdia – externá forma
o    druhý stupeň štúdia – denná forma
o    druhý stupeň štúdia – externá forma
o    tretí stupeň štúdia – denná forma
o    tretí stupeň štúdia – externá forma

 

Stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR

o    prvý stupeň štúdia – denná forma
o    prvý stupeň štúdia – externá forma
o    druhý stupeň štúdia – denná forma
o    druhý stupeň štúdia – externá forma
o    tretí stupeň štúdia – denná forma
o    tretí stupeň štúdia – externá forma