Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala dňa 22. 8. 2022  v priestoroch Prezidentského paláca rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. MUDr. Petra Šimka, CSc. a rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku  doc. Ing. Jaroslava Demka, CSc.Hlava štátu vo svojom príhovore novovymenovaným rektorom uviedla, že majú zodpovednosť nielen voči učiteľom, študentom a zamestnancom ich škôl, ale predovšetkým voči celej spoločnosti. Poukázala na to, že v nedeľu (21. 8.) sme si pripomenuli výročie sovietskej invázie 21. augusta 1968.

Rektorom prezidentka uviedla, že do ich rúk je vložená veľká dôvera formovať nastupujúcu generáciu mladých ľudí. Akútnou potrebou zostáva podľa nej pritom budovanie kritického myslenia.