KONTAKTY  
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

Dekanát

+421 2 59370 451


prodekan pre pedagogickú činnosť
+421 2 59370 840
doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.

prodekan pre praktickú výučbu a klinickú prax
+421 2 59370 282
PhDr. Emília Miklovičová, PhD.

 

prodekan pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 374
PhDr. Jana Rottková, PhD.

 

arrow

TERMÍNY ZÁPISOV na FOaZOŠ SZU v akademickom roku 2022/2023


 

Zápisy do všetkých ročníkov vysokoškolského štúdia pre akademický rok 2022/2023 sa na FOaZOŠ uskutočnia PREZENČNE podľa harmonogramu:

 


Na zápis si novoprijatý/á študent/ka dennej aj externej formy štúdia donesie už vyplnený zápisný hárok, všetci študenti dennej formy štúdia predložia pri zápise aj čestné prehlásenie:

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023