Priebeh prijímacieho konania na štúdium v akademickom roku 2022/2023


 

 

           
Lekárska fakulta
           
Študijný program Forma štúdia Stav prijímacích pohovorov Priebežné výsledky Rozhodnutie dekana Zoznam prijatých uchádzačov
Všeobecné lekárstvo dr./denná prebieha 16.6.2022-23.6.2022 TU TU TU
Zubné lekárstvo dr./denná prebieha 15.6.2022-23.6.2022 TU TU TU
             
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
           
Študijný program Forma štúdia Stav prijímacích pohovorov Priebežné výsledky Rozhodnutie dekana Zoznam prijatých uchádzačov
Fyzioterapia bc./denná

ukončené

13.6.2022-20.6.2022 TU TU TU
Ošetrovateľstvo bc./denná ukončené 14.6.2022-20.6.2022 TU TU TU
Pôrodná asistencia bc./denná ukončené 13.6.2022-20.6.2022 TU TU TU
Rádiologická technika bc./denná

ukončené

15.6.2022-20.6.2022 TU TU TU
Urgentná zdravotná starostlivosť bc./denná

ukončené

16.6.2022-20.6.2022 TU TU TU
Dentálna hygiena bc./externá ukončené 13.6.2022-20.6.2022 TU TU TU
             
Fakulta verejného zdravotníctva
Verejné zdravotníctvo bc./denná ukončené     TU  
Verejné zdravotníctvo mgr./denná ukončené     TU  
             
Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
             
Študijný program Forma štúdia Stav prijímacích pohovorov Priebežné výsledky Rozhodnutie dekana Zoznam prijatých uchádzačov
             
Fyzioterapia bc./denná ukončené 14.6.2022-21.6.2022 TU TU  
Ošetrovateľstvo bc./denná ukončené 14.6.2022-21.6.2022 TU TU  
Urgentná zdravotná starostlivosť bc./denná ukončené 14.6.2022-21.6.2022 TU TU  
Fyzioterapia mgr./denná ukončené 14.6.2022-21.6.2022 TU TU  
Laboratórne a vyšetrovacie metódy v zdravotníctve bc./denná ukončené 14.6.2022-21.6.2022   TU