Ocenenie Biele srdce 2022 pre sestry FOaZOŠ SZUSlovenská komora sestier a pôrodných asistentiek zorganizovala pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier  už po 15.-krát udeľovanie ocenenia Biele srdce. Na slávnostnom podujatí dňa 13. mája 2022 sa jeho nositeľkami stalo 28 sestier a pôrodných asistentiek v troch kategóriách.

 

Teší nás, že PhDr. Bc. Zuzana Rybárová, PhD., MPH a PhDr. Magda Ozogányová, PhD., ktoré sa podieľajú na vzdelávaní našich študentiek a študentov vo vysokoškolskom, ako aj v ďalšom vzdelávaní, boli ocenené práve v kategórii „Sestra a pôrodná asistentka – pedagóg“.

 

Slová vďaky a uznania si laureátky ocenenia vypočuli aj z úst prezidentky SR Zuzany Čaputovej, ktorá ich pri tejto príležitosti prijala v Prezidentskom paláci. Prezidentka opätovne vyzdvihla prácu a nasadenie sestier. "Milé laureátky, veľmi si vážim možnosť stretnúť sa s vami v deň, keď si za svoju prácu prevezmete ocenenie Biele srdce. Ocenenie, ktoré v sebe zahŕňa symbol ľudského citu, bielu farbu ako farbu čistoty, ale tiež zmes všetkých farieb, keďže sa sestry s rovnakou svedomitosťou starajú o všetkých pacientov bez ohľadu na farbu pleti, vek a postavenie."

 

Srdečne blahoželáme!

 

 

prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH
dekanka