KONTAKT  

 

+421 2 59370 111

 

 

Slovenská zdravotnícka

univerzita v Bratislave
Limbová 12
833 03 Bratislava
 

Telefónny zoznam

 

 

 

arrow

arrow

Športové aktivity pre študentov:

V Bratislave

V Banskej Bystrici

Projekty  

Európska únia

Horizont Európa  

Horizont 2020  

arrow
 

PAMÄTNÉ MEDAILY

A INSÍGNIE SZU

  ...........................................
  OSOBNOSTI SZU

 

arrow   KALENDÁR UDALOSTÍ
arr_leftSeptember 2023 arr_right
PoUtStŠtPiSoNe
28293031 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8

Prof. Michael J. Murphy, PhD. – Fulbright Fellow 2022
na Ústave zdravotníckej etiky FOaZOŠ SZU (február – apríl 2022)


V prvom májovom týždni ukončil svoj 3-mesačný pobyt na Ústave zdravotníckej etiky (ÚZE) FOaZOŠ SZU ako Fulbright Fellow ’22 významný medzinárodný odborník – bioetik, člen Distinguished Academy, The State University of New York, Albany (NY, USA).


Náplňou jeho pobytu ako hosťujúceho profesora bola výučba medicínskej etiky pre poslucháčov medicíny v anglickom jazyku a vedecko-výskumná spolupráca a odborné konzultácie s pracovníkmi ústavu a viacerými výskumnými a pedagogickými pracovníkmi fakúlt našej univerzity. Prof. Murphy predniesol na pôde našej univerzity aj niekoľko verejných prednášok pre študentov a vedecko-pedagogických pracovníkov. Prednášal aj na marcovej konferencii Research Integrity medzinárodného projektu Doctoral Programmes in Public Health and Social Science organizovanej prof. Čižnárom a jeho spolupracovníkmi. Prof. Murphy bol počas pobytu v Bratislave veľmi aktívny. Nadviazal mnoho odborných, kultúrnych, aj osobných kontaktov, hosťoval napríklad v speváckom zbore akademického súboru Technik. Spolu s prof. Glasom pracovali na spoločnej monografii a pripravili podklady pre vydanie originálnych skrípt z medicínskej etiky pre študentov v anglickom jazyku. Prof. Murphy na viacerých slovenských aj medzinárodných fórach svoj pobyt na Slovensku a na SZU vysoko hodnotil. Osobitne ocenil veľmi priateľský, ústretový prístup, záujem, aj podmienky, ktoré počas jeho pobytu vedenie SZU, FOaZOŠ i ÚZE pre neho vytvorili. Po návrate do USA plánuje prispieť k ďalšiemu rozvoju medzinárodnej vedecko-akademickej spolupráce, ktorá by priniesla nové, konkrétne možnosti pre pracoviská našej univerzity. Na záver svojho pobytu napísal prof. Murphy ďakovný a hodnotiaci list rektorovi SZU a dekanom jej fakúlt, na ktorých pôsobil.

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023