Súčasné etické prehrešky vo vede a medicíne zazneli na pôde univerzityNa pôde SZU prezentoval svoje poznatky z oblasti bioetiky hosťujúci prof. Michael J. Murphy, PhD. (Fulbright Fellow 2022)


Účastníkom z radov odbornej verejnosti a zamestnancov SZU  načrtol americký profesor "prehrešky" v niekoľkých svetovo známych prípadoch, ktoré za posledné roky so svojím tímom sledoval. Jednalo sa napríklad o obchod s orgánmi popravených väzňov, či neetické štúdie na epileptických pacientoch. Záverečná diskusia sa niesla v lokálnom duchu, ako napr. etické stránky projektov či klinických štúdii realizujúcich sa na Slovensku.

Profesor Murphy v súčasnosti pôsobí na pôde SZU.

Poďakovanie za organizáciu prednášky patrí pani dekanke FOaZOŠ prof. PhDr. Zuzane Slezákovej, PhD., MPH a prof. MUDr. Jozefovi Glasovi, CSc., PhD.