STU a SZU vidia perspektívu užšej spolupráceSlovenská technická univerzita a Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave vidia perspektívu spolupráce vo vede a výskume, transfere technológií i projekte CEVIS. Zhodli sa na piatkovom stretnutí rektori oboch univerzít Oliver Moravčík a Peter Šimko.

V prezentácii na stretnutí SZU identifikovala viacero konkrétnych oblastí potenciálnej spolupráce vedeckých tímov. Či už ide o bioinformatiku, radiačnú bezpečnosť, monitoring životného prostredia, telemedicínu, nanomateriály, vývoj lekárskej techniky, biomateriálov, alebo aj testovanie chemických látok a liečiv a mnohé ďalšie. Každá z identifikovaných oblastí prináša priestor na spoločné riešenie konkrétnych tém a výziev.

Rektor STU Oliver Moravčík na túto myšlienku nadviazal návrhom, aby sa v ďalšom kroku vytvorili  spoločné odborné skupiny a hľadali sa zdroje na spoločný výskum v národných i medzinárodných výzvach. „Vítanou bázou na realizáciu spoločných projektov je členstvo STU v EIT,“ dodal s tým, že spolupráca oboch univerzít by mohla nadobudnúť ešte vyššiu úroveň v rámci perspektívneho EIT HEALTH HUBu.

Rektor Peter Šimko konštatoval, že aj SZU je zapojená do viacerých medzinárodných projektov a  má dlhú tradíciu v medzinárodnej spolupráci. Rovnako vyzdvihol pripravenosť na spoluprácu a aplikačný priestor pre výsledky vedy, výskumu a inovácie, ktorý svojimi pracoviskami poskytuje.
„Vyšpecifikujeme konkrétne témy, vrátane tých, ktoré sa už v minulosti spoločne s STU začali“, povedal na margo návrhu rektora STU vytypovať v dohľadnom čase prvých desať tém a na úrovni prorektorov dohodnúť podrobnosti ich realizácie.

Obaja rektori sa zhodli na potrebe posilňovať aj transfer nových technológií, ku ktorým sa výskum dopracuje, do praxe. Rektor Oliver Moravčík ponúkol v tejto súvislosti kapacity Univerzitného technologického inkubátora STU InQb, ktorý patrí v tejto oblasti a v podpore startupov k lídrom na Slovensku. Predstavitelia STU súčasne informovali vedenie SZU o projekte Centra vedy, inovácií a spolupráce (CEVIS) a pozvali SZU k účasti na ňom.