V Nemocnici Ružinov slávnostne otvorili Kliniku neurochirurgieZavŕšením viacročného úsilia Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) a Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) s podporou Ministerstva zdravotníctva SR bola v piatok 22. apríla slávnostne otvorená Klinika neurochirurgie. Pásku symbolicky prestrihli riaditeľ UNB MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH., MHA spoločne s rektorom SZU,  Dr. h. c. prof. MUDr. Petrom Šimkom, CSc. a s novo vymenovaným prednostom kliniky docentom MUDr. Kamilom Kolejákom, PhD., MSc.


Klinika nadväzuje na už zabehnuté oddelenie neurochirurgie, ktoré týmto krokom dostalo nové smerovanie. Svoju činnosť takto výrazne rozšíri aj o pedagogickú a výskumnú časť. Profesor Šimko poprial novej klinike okrem akademických úspechov aj veľa spokojných pacientov. Za dôležité považuje najmä účasť kliniky na pregraduálnej výchove študentov, ako aj na postgraduálnom vzdelávaní lekárov v špecializačnej príprave, či zapojenie sa do výskumných projektov a čerpania grantov.


Riaditeľ Mayer vyzval novú kliniku, aby dbala o korektnú spoluprácu a kolegialitu v rámci už existujúcich neurochirurgických kliník v Bratislavskom kraji. Personál kliniky oslovil s prosbou, aby sa jednotlivé kliniky navzájom dopĺňali v snahe o dosiahnutie čo najvyššej miery poskytovania špičkovej zdravotnej starostlivosti. Poverovacie listiny odovzdal docentovi Kolejákovi, ktorý je zároveň hlavným odborníkom pre odbor neurochirurgie na Ministerstve zdravotníctva SR, ako aj doterajšiemu primárovi MUDr. Milanovi Liškovi, ktorý sa stal jeho zástupcom.


Vznikom kliniky sa podľa zúčastnených zvyšuje prestíž Univerzitnej nemocnice Bratislava v celoslovenskom meradle. Otvorenia sa zúčastnila tiež prvá prorektorka a prorektorka pre vedecko-pedagogické hodnosti a ďalšie vzdelávanie Doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH. a námestník pre zdravotnú starostlivosť ružinovskej nemocnice MUDr. Igor Bartl. Podľa jeho slov je klinika pracoviskom s výbornou pracovnou atmosférou lekárov, sestier, ako aj nižšieho zdravotníckeho personálu. Disponuje najmodernejšou zdravotníckou technikou a vybavením a dosahuje kvalitné operačné výsledky, pričom sa pravidelne zúčastňuje na podpore zdravotníckych činností organizovaných nemocnicou aj v čase pandémie ochorenia COVID-19.