KONTAKT  

 

+421 2 59370 111

 

 

Slovenská zdravotnícka

univerzita v Bratislave
Limbová 12
833 03 Bratislava
 

Telefónny zoznam

 

 

 

arrow

arrow

Športové aktivity pre študentov:

V Bratislave

V Banskej Bystrici

Projekty  

Európska únia

Horizont Európa  

Horizont 2020  

arrow
 

PAMÄTNÉ MEDAILY

A INSÍGNIE SZU

  ...........................................
  OSOBNOSTI SZU

 

arrow   KALENDÁR UDALOSTÍ
arr_leftSeptember 2023 arr_right
PoUtStŠtPiSoNe
28293031 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8

Informácie pre uchádzačov z Ukrajiny, so statusom „dočasné útočisko“ na území SR
prijímacie konanie pre akademický rok 2022/2023 – výučba v slovenskom jazyku


 

V súvislosti s pretrvávajúcim konfliktom na Ukrajine Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave ponúka záujemcom, ktorí chcú na jej fakultách študovať študijné programy v slovenskom jazyku (v dennej forme štúdia), možnosť prihlásiť sa do prijímacie konania pre akademický rok 2022/2023.

Do prijímacieho konania sa môžu prihlásiť uchádzači so štátnym občianstvom Ukrajiny, ktorí majú na území SR status „dočasné útočisko“. Poplatok spojený s administráciou prijímacieho konania je pre týchto uchádzačov odpustený.

Termín na podanie prihlášky: 15. máj 2022
Uchádzač je povinný k vyplnenej a podpísanej prihláške na vysokoškolské štúdium priložiť nasledovné dokumenty:

  • doklad o tolerovanom pobyte s označením "DOČASNÉ ÚTOČISKO" (pôvodné označenie „odídenec“),
  • kópiu cestovného pasu,
  • potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a výkonu povolania vo zvolenom študijnom programe,
  • maturitné vysvedčenie (doklad o úspešnom ukončení úplného stredoškolského vzdelania spolu s autorizovaným prekladom do slovenského jazyka),*
  • uchádzači, ktorí maturujú v tomto akademickom roku, predložia maturitné vysvedčenie v deň prijímacej skúšky, *
  • uchádzači, ktorí absolvovali stredoškolské vzdelanie v zahraničí, musia predložiť aj rozhodnutie príslušného regionálneho úradu školskej správy v SR o rovnocennosti maturitného vysvedčenia (nostrifikácia) *.

V prípade chýbajúcich dokladov označených * v čase podania prihlášky / konania prijímacej skúšky, je povinný ich uchádzač predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.


Uchádzač, ktorý už študoval na vysokej škole príslušný študijný program, môže v prípade prijatia na štúdium požiadať dekana fakulty o uznanie predmetov (žiadosť o uznanie predmetov, Výpis výsledkov štúdia a sylaby predmetov).


Ďalšie informácie o prijímacom konaní pre akademický rok 2022/2023, ako aj podmienky prijatia a predmety prijímacích skúšok, sú zverejnené na webovej stránke SZU, v časti Vysokoškolské štúdium:
http://www.szu.sk/index.php?&menu=8&oid=#menutop
Vybrať príslušnú fakultu v časti „Možnosti a podmienky štúdia - prijímacie konanie“

Prihláška na stiahnutie (v prihláške uvádzajte aj e-mailovú adresu)

Vyplnenú a podpísanú prihlášku treba poslať s požadovanými dokladmi na adresu:
Pedagogický odbor SZU, Limbová 12, 833 03  Bratislava


Kontakt:

Pedagogický odbor SZU – PhDr. Attila Seszták,

tel. +421 2 59370 269,

e-mail: attila.sesztak@szu.sk

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023