KONTAKTY  
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

Dekanát

+421 2 59370 451


prodekan pre pedagogickú činnosť
+421 2 59370 840
doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.

prodekan pre praktickú výučbu a klinickú prax
+421 2 59370 282
PhDr. Emília Miklovičová, PhD.

 

prodekan pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 374
PhDr. Jana Rottková, PhD.

 

arrow

Fakulta ošetrovateľstva

a zdravotníckych odborných štúdií

vyjadruje

PODPORU A SOLIDARITU.

 


 

V prípade potreby kontaktujte doc. MUDr. Teréziu Krčméryovú, PhD., prodekanku FOaZOŠ pre zahraničné vzťahy a koordinátorku pre študentov so špecifickými potrebami, na adrese terezia.krcmeryova@szu.sk, telefón 02/59 370 469

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023