PREZENČNÁ VÝUČBA NA LF SZU  OD 07. 03. 2022

Z rozhodnutia dekana Lekárskej fakulty dňom 07. 03. 2022 pedagogický proces - výučba ( prednášky, cvičenia, semináre, stáže ) v letnom semestri 2021/22 bude prebiehať vo všetkých ročníkoch a  vo všetkých študijných programoch prezenčnou formou, podľa harmonogramu schváleného študijného programu a platného rozvrhu pre letný semester 2021/2022.

 

Podmienkou účasti na prezenčnej výučbe (študenti aj pedagógovia) je dôsledné dodržiavanie protiepidemických opatrení, nosenie respirátorov, vetranie miestností a  dezinfekcia  rúk.

01. 03. 2022
doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc.
dekan LF SZU