Informačný deň – Výskumno-inovačné MISIE EÚ


 

Dovoľujeme si Vám predložiť pozvánku na podujatie Národnej kancelárie Horizontu k výskumno-inovačným misiám EU, na ktorom budú prezentované aktuálne ale aj očakávané výzvy na predkladanie projektových návrhov pre oblasť rakoviny.


Podujatie sa uskutočni online, 22. februára 2022 v čase 13:00 – 15:30 h, všetky ďalšie informácie nájdete na odkaze: https://eraportal.sk/podujatia/informacny-den-misie-eu-v-oblasti-vyskumu-a-inovacii/ .