Žiadosti o predbežný súhlas EK SZU pre vnútorné granty 1/2022 je potrebné doručiť do 14. 2. 2022 do 9.00 hod.  

  1. tajomníčke EK SZU RNDr. Ingrid Lajdovej, PhD. (č.dv. B-085)
  2. elektronicky na adresu eticka.komisia@szu.sk
                                         ingrid.lajdova@szu.sk

Žiadosť o predbežný súhlas EK SZU obsahuje:

  1. Žiadosť o stanovisko EK SZU k projektu
  2. Informácia o projekte
  3. Informácia pre účastníka projektu
  4. Informovaný súhlas