Doplňujúce skúšky pre zdravotnícke povolania lekár, zubný lekár

marec 2022Vykonanie doplňujúcej skúšky pre zdravotnícke povolania lekár a zubný lekár

 

Všeobecný lekár: Otázky ku skúške
  Študijná literaturatúra
   
Zubný lekár Otázky ku skúške
  Študijná literaturatúra