KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 

Archív správ LF SZU


 

 

 

 

Zoznam kandidátov volieb zástupcov zo zamestnaneckej časti akademickej obce LF SZU do Akademického senátu SZU na funkčné obdobie od 1. novembra 2022 do 31. októbra 2026


12.10.2022 viac...

 

 

 

 

Zoznam kandidátov volieb zástupcov zo študentskej časti akademickej obce LF SZU do Akademického senátu SZU na funkčné obdobie od 1. novembra 2022 do 31. októbra 2026


12.10.2022 viac...

 

 

 

 

Voľby zástupcov zo zamestnaneckej a študentskej časti

akademickej obce LF SZU do Akademického senátu SZU

na funkčné obdobie 2022-2026


29.9.2022 viac...

 

 

 

 

Pozvánka na doplňujúce skúšky

pre zdravotnícke povolania lekár, zubný lekár

dňa 25. 10. 2022


10.9.2022 viac...

 

 

 

 

TERMÍNY ZÁPISOV
na akademický rok 2022/2023


30.6.2022
viac...

 

 

 

 

Pozvánka na  vykonanie doplňujúcej skúšky pre zdravotnícke povolania lekár a zubný lekár


24.3.2022 viac...

 

 

 

 

ERASMUS+ VÝZVA


7.3.2022 viac...

 

 

 

 

PREZENČNÁ VÝUČBA NA LF SZU  OD 07. 03. 2022


1.3.2022 viac...

 

 

 

 

Usmernenie k priebehu pregraduálnej výučby na LF SZU

v letnom semestri školského roka 2021/2022


2.2.2022 - aktualizované 3.2.2022
viac...

 

 

 

 

Doplňujúce skúšky pre zdravotnícke povolania

lekár, zubný lekár

marec 2022


13.1.2022 viac...

 

 

 

Oznam pre uchádzačov o štúdium na LF  na Slovenskej zdravotníckej univerzite

V tomto akademickom roku bude SZU podklady na prijímacie skúšky (vzorové otázky, z ktorých budú zostavované jednotlivé testy) posielať elektronicky.

Podmienkou je zaslanie riadne vyplnenej elektronickej prihlášky na štúdium (v MAIS-e), zaslanie prihlášky v papierovej podobe a uhradenie administratívneho poplatku za prijímacie konanie.

Podklady k prijímacím skúškam na LF SZU je možné zakúpiť aj vo vytlačenej podobe priamo v COPY centre SZU.

16.12.2021  

 

 

 

 

USMERNENIE PRE COVID POZITÍVNYCH ŠTUDENTOV


1.12.2021 viac...

 

 

 

 

USMERNENIE K PRIEBEHU PREGRADUÁLNEJ A POSTGRADUÁLNEJ VÝUČBY NA LF SZU  OD 25.11.2021


25.11.2021 viac...

 

 

  

Vyhlásenie riadnych volieb

VOĽBY ZÁSTUPCOV/DELEGÁTOV* ZO ŠTUDENTSKEJ ČASTI AKADEMICKEJ OBCE FAKÚLT SZU

do Študentskej rady vysokých škôl na volebné obdobie 2021 – 2024

 

11.10.2021 viac...

 

 

 

 

VYHLÁSENIE DOPLŇUJÚCICH VOLIEB

kandidáta na funkciu zástupcu zo študentskej časti akademickej obce LF SZU do Akademického senátu

LF SZU na funkčné obdobie do 31. októbra 2022


 

28.9.2021 viac...

 

 

83rd All-Ukrainian Scientific Medical Congress of Students and Young Scientists

14.9.2021 viac...

 

 

Doplňujúce skúšky pre zdravotnícke povolania

lekár, zubný lekár a psychológ


14.9.2021 viac...

 

 

 

  

TERMÍNY ZÁPISOV LEKÁRSKEJ FAKULTY SZU
na akademický rok 2021/2021


7.7.2021 viac...

 

 

PROMÓCIE  LEKÁRSKEJ FAKULTY  SZU  

Dňa  14. júla  2021  od 9:00 hod. sa uskutočnia promócie študentov Lekárskej fakulty
 v AULE SZU A 154, Limbová 12, BA

09:00 h Všeobecné lekárstvo – 1.skupina MUDr.
10:30 h Všeobecné lekárstvo – 2.skupina MUDr.
12:00 h Zubné lekárstvo MDDr.
13:30 h General Medicine – anglická výučba VL MUDr.

 

18.6.2021


Významný medzinárodný úspech

odboru klinická farmakológia

 

V týchto dňoch zaznamenala klinická farmakológia (KF) na Slovensku pozoruhodný medzinárodný úspech: MUDr. Helena Glasová, PhD., odborná asistentka Katedry klinickej farmakológie LF SZU, bola na funkčné obdobie 2021-2023 (opätovne) zvolená za členku Riadiaceho výboru Európskej spoločnosti klinickej farmakológie a terapie (EACPT)

2.6.2021 viac...

 

  

Záväzné usmernenie LF SZU pre skúšobné obdobie 

v letnom semestri 2020/2021 pre študijné programy

  

Všeobecné lekárstvo, General Medicine, Zubné lekárstvo

 

platné od 29. apríla 2021


29.4.2021 viac...

 

 

 

 

VYHLÁSENIE DOPLŇUJÚCICH VOLIEB

 
kandidáta na funkciu zástupcu zo študentskej časti akademickej obce LF SZU

do Akademického senátu LF SZU  a kandidáta na zástupcu LF SZU

do Akademického senátu SZU na funkčné obdobie do 31. októbra 2022

21.4.2021 viac...

 

 


 

 

XIII. ročník

INTERAKTÍVNEJ KONFERENCIE

MLADÝCH VEDCOV 2021

 

 

 

 

      7.4.2021 viac...

KURZ BIOMETRICKÉHO VÝSKUMU

Kurz je zameraný na praktickú výuku a získanie praktických zručností pri príprave vedeckého projektu metódou "learning by doing".

 

 

 

 

 

 

 

 

 


      22.3.2021 viac...

 

 

Aktualizácia záväzného usmernenia LF SZU pre priebeh postgraduálneho vzdelávania, špecializačných a certifikačných skúšok

platné od 8. februára 2021


 

4.2.2021 viac...

 

 

 

 

Záväzné usmernenie LF SZU pre výučbu v letnom semestri 2020/2021 pre študijné programy Všeobecné lekárstvo, General Medicine, Zubné lekárstvo

platné od 8. februára 2021


 

4.2.2021 viac...

 

 

 

 

Výzva študentom


Vzhľadom na epidemiologickú situáciu Lekárska fakulta SZU hľadá dobrovoľníkov z radov študentov 2. – 5. ročníka, ktorí by v rámci celoplošného testovania  počas víkendov zvládli, popri svojich študijných povinnostiach, prácu v MOM SZU, Limbová 14, Bratislava.  Práca bude honorovaná.


Záujemcovia sa môžu hlásiť u RNDr. Dany Žákovej na mail dana.zakova@szu.sk, ktorá im podá ďalšie informácie.
              

18.1.2021  

 

 

 

 

Záväzné usmernenie LF SZU pre výučbu končiacich ročníkov a štátne záverečné skúšky v školskom roku 2020/2021 pre študijné programy Všeobecné lekárstvo, Zubné lekárstvo a General Medicine


platné od 4. januára 2021


 

5.1.2021 viac...

 

 

 

 

Záväzné usmernenie LF SZU pre skúšobné obdobie v zimnom semestri 2020/2021 pre študijné programy Všeobecné lekárstvo, General Medicine, Zubné lekárstvo

platné od 21. decembra 2020


 

14.12.2020 viac...

 

 

 

 

Aktualizácia záväzného usmernenia LF SZU pre priebeh postgraduálneho vzdelávania a špecializačných a certifikačných skúšok


platné od 21. decembra 2020


 

14.12.2020 viac...

 

 

 

 

ZMENA

 

AKTUALIZÁCIA záväzného usmernenia LF SZU pre výučbu v zimnom semestri 2020/2021 pre študijné programy Všeobecné lekárstvo, General Medicine, Zubné lekárstvo a postgraduálne vzdelávanie

 

platné od 10. novembra 2020

 

10.11.2020 viac...

 

 

 

 

Záväzné usmernenie LF SZU pre výučbu v zimnom semestri 2020/2021 pre študijné programy Všeobecné lekárstvo, General Medicine, Zubné lekárstvo a postgraduálne vzdelávanie

 

platné od 9. novembra 2020

 

04.11.2020 viac...

 

 

 

 

Záväzné usmernenie LF SZU

pre výučbu v zimnom semestri 2020/2021

pre študijné programy Všeobecné lekárstvo, General Medicine, Zubné lekárstvo a postgraduálne vzdelávanie


platné od 2. do 8. novembra 2020


 

30.10.2020 viac...

 

 

 

 

AKTUALIZÁCIA
záväzného usmernenia pre výučbu v zimnom semestri 2020/2021 pre študijné odbory Všeobecné lekárstvo a General medicine

 

Usmernenie nadobúda platnosť 19.10.2020

 

19.10.2020 viac...

 

 

 

 

AKTUALIZÁCIA
záväzného usmernenia pre výučbu v zimnom semestri 2020/2021 pre študijné odbory Všeobecné lekárstvo a General medicine

 

9.10.2020 viac...

 

 

Virtuálny deň otvorených dverí

„SAIA – dvere do sveta otvorené“

22.9.2020 viac...

 

Usmernenie k nácviku techník komunikácie
a doplnkového kurzu
v Sociálnom lekárstve

 

 21.9.2020 viac...


 

Vzhľadom na opatrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava sa tematický kurz Príprava na výkon práce v zdravotníctve (21.-25.09.2020) bude konať dištančnou metódou bez potreby cestovať do Bratislavy.

 

Sledujte pokyny na tejto stránke a vo svojej e-mailovej schránke.

 

18.9.2020


 

 

Záväzné usmernenia pre výučbu v zimnom semesteri 2020/2021

Pregraduálne vzdelávanie

 

 17.9.2020 viac...

 

Záväzné usmernenia pre výučbu v zimnom semesteri 2020/2021

Ďalšie vzdelávanie- postgraduálne vzdelávanie

 

 17.9.2020 viac...

 

POKYNY K ZABEZPEČENIU PRIEBEHU ZIMNÉHO SEMESTRA

AKADEMICKÉHO ROKA 2020/2021
 

2.9.2020 viac...

 

Na základe odporúčania ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pána Branislava Gröhlinga rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity  prof. MUDr. Peter Šimko, Csc. rozhodol, že začiatok akademického roka 2020/2021 bude posunutý na 28. septembra 2020. Študenti  končiacich ročníkov začnú výučbu v pôvodnom termíne, t.j. 16. septembra 2020.


Všetci študenti sú povinní sledovať webovú stránku SZU, webovú stránku svojej fakulty a aktuálne informácie v MAISe.

 

   19.8.2020


 

TERMÍNY ZÁPISOV na  akademický rok 2020/2021

 

1.6.2020

viac...


OZNAM ŠTUDENTOM NEŠTÁTNICOVÝCH ROČNÍKOV (VL, ZL)

 

Plán postupu LF SZU v Bratislave na zabezpečenie ukončenia školského roku 2019/2020 pre študijné programy Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo ročníky 1 – 5.


Rozšírené kolégium dekana, konané 20. 4. 2020 rozhodlo o nasledovnom postupe pri zabezpečenie ukončenia školského roku 2019/2020 pre ročníky 1 - 5 študijných programov  Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo

 

4.5.2020 Aktualizovaná informácia

viac...


Plán postupu LF SZU v Bratislave na zabezpečenie ukončenia školského roku 2019/2020 pre štátnicové ročníky v študijných programoch Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo.

Rozšírené kolégium dekana, konané 20. 4. 2020 rozhodlo po zverejnení „Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia“ zo dňa 15. 4. 2020 (číslo: OLP/3171/2020) o nasledovnom postupe pri zabezpečenie ukončenia školského roku 2019/2020 pre štátnicové ročníky študijných programov  Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo

 

24.4.2020

viac...


Metodický pokyn  dekana Lekárskej fakulty SZU ku štátnym záverečným skúškam prezenčnou formou v akademickom roku 2019/2020

 

Študijný odbor  Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo

 

23.4.2020 viac...

Harmonogram špecializačných skúšok  v ak. roku 2019/2020

 

24.4.2020

viac...


OZNAM PRE ŠTUDENTOV  LF SZU


Plán postupu LF SZU v Bratislave na zabezpečenie ukončenia akademického roku 2019/2020.


Po schválení navrhovaného postupu LF SZU z 31.03.2020 MZ SR, po zasadaní rozšíreného kolégia rektora LF SZU v Bratislave a rozšíreného kolégia dekana LF SZU dňa 07.04.2020  prijímame nasledujúci postup:

8.4.2020 viac...


Usmernenie LF k štátnym záverečným skúškam

 

viac...


Usmernenie LF SZU pre študentov pregraduálneho štúdia


Vážení študenti,

vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie a krízový stav ohľadom pandémie Coronavirus, s okamžitou platnosťou rušíme dňom 16.3.2020 plošne všetky termíny štátnic a s nimi spojené aktivity až do odvolania.

viac...


Usmernenie LF SZU pre pedagogických pracovníkov


Vážení garanti špecializačného štúdia, vedúci pedagogických útvarov a ostatní pedagogickí zamestnanci

  • vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie a krízový stav ohľadom pandémie Coronavirus, sa s okamžitou platnosťou rušia dňom  16.3.2020 plošne všetky špecializačné skúšky a s nimi spojené prezenčné vzdelávacie aktivity až do odvolania.
    Podľa zváženia je možné pokračovať vo výučbe distančnou formou

  • s okamžitou platnosťou rušíme plošne všetky termíny štátnic a s nimi spojené aktivity až do odvolania

IMATRIKULÁCIA študentov 1. ročníka LF

 

Dńa 10. 12. 2019 o 11:00 hod.  v AULE DD A 154, Limbová 12  bude prebiehať imatrikulácia študentov 1.ročníka  LF


     
   


Akademický senát LF SZU vyhlasuje

výsledky voľby kandidáta na funkciu

 

dekana Lekárskej fakulty SZU

 

na funkčné obdobie od 4. 11. 2019 do 3. 11. 2023

 

viac...

   
     
 

Študentská vedecká konferencia lekárskych fakúlt ČR a SR 2018


  

 

 

viac...

 

 

REZIDENTSKÉ ŠTÚDIUM MZ SR

PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV A PEDIATROV

viac...

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023