Vážené kolegyne a kolegovia,

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti, že sa v rámci programu Horizont Európa v klastri Zdravie aktuálne otvorili výzvy na predkladanie projektových zámerov pre rok 2022.

Podporené budú konzorciálne projekty v oblastiach ako napríklad:

  • vývoj imunoterapeutík, vývoj vakcín a nových terapeutických postupov pre rôzne druhy ochorení
  • zdravý životný štýl (prevencia obezity, ochrana duševného zdravia)
  • vplyv životného prostredia na zdravie
  • zlepšenie fungovania zdravotníckych systémov
  • využívanie digitálnych nástrojov v oblasti zdravia

V prípade 1-kolových výziev je uzávierka 21.4.2022, pri dvojkolových výzvach sa 1. kolo uzatvára 01.02.2021 a 2. kolo má uzávierku 06.09.2022.

Podrobnosti k výzvam nájdete v pracovnom programe 2021 – 2022 a na Funding and Tenders Portal.

Európska komisia v súvislosti s otvorením výziev organizuje nasledujúce podujatia:

  • 28.10.2021 Informačný deň (bez registrácie) 
  • 29.10.2021 Brokerage event, networkingove podujatie na vyhľadávanie partnerov
    (registrácia je otvorená do 28.10.2021)


Viac informácii o vyššie uvedených podujatiach:
https://eraportal.sk/podujatia/informacny-den-ek-a-brokerage-podujatie-pre-klaster-1-zdravie/?heu=1  

Prehlaď počtu predložených žiadosti vo výzvach, ktoré boli v klastri Zdravie uzavreté v septembri, nájdete na nasej webstránke:
https://eraportal.sk/aktuality/mimoriadne-vysoky-zaujem-v-prvych-vyzvach-v-klastri-zdravie/?heu=1