Študenti so špecifickými potrebami
1. Kontakt:

univerzitný koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami:
doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD.

tel:    +421 2 59370 469
mail: terezia.krcmeryova@szu.sk
osobné konzultácie (po predchádzajúcom dohovore):
miestnosť B-408, 4.posch., Limbova 14, 833 03 Bratislava

 

2. Dokumenty:

Smernica č. 6/2021 :  Smernica SZU k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami na SZU v Bratislave (TU)

Prílohy:

  1. Žiadosť uchádzača so špecifickými potrebami  o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na jeho špecifické potreby    (DOC, PDF)
  2. Žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami a súhlas s vyhodnotením špecifických potrieb (DOC, PDF)
  3. Rozhodnutie o zaradení do evidencie študentov so špecifickými potrebami a priznaní primeraných úprav a podporných služieb (TU)