Vážení študenti,

výučba denného a externého štúdia, ako aj ďalšieho vzdelávania bude v akademickom roku 2021/2022 realizovaná prezenčnou formou pri striktnom dodržiavaní opatrení stanovených na znížene rizika nákazy ochorením COVID-19. Vývoj epidemiologickej situácie je priebežne monitorovaný a riadi sa aktuálne platným znením COVID semaforu.

 

Všetky prípadné zmeny sú zverejňované na webovej stránke SZU, webovej stránke fakulty a MAIS, ktoré sú študenti povinní sledovať.


S cieľom maximálneho zníženia epidemiologického rizika a udržať možnosť prezenčnej výučby Vám preto odporúčam, aby sa dali zaočkovať.

 

Prajem Vám, vážení študenti, v nasledujúcom období, najmä veľa zdravia, ako aj študijných a osobných úspechov!

 

 

 

prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH
dekanka

 


COVID semafor:

http://www.szu.sk/userfiles/file/COVID-19/20210909-Semafor/semafor-20210914.pdf