Národný informačný deň k programu EU4Health na roky 2021 – 2027


 

Dovoľujeme si informovať, že dňa 12. augusta (štvrtok) 2021 od 9:30 do 11:45 sa prostredníctvom on-line platformy WEBEX uskutoční Národný informačný deň k programu EU4Health na roky 2021 – 2027.

Program:                                       

 

9:30 – 9:35 Welcome
Peter Ferjančík
Generálny tajomník služobného úradu MZ SR
9:35 – 9:50 Predstavenie programu EU4Health
Zuzana Matloňová
Oddelenie implementácie medzinárodných projektov a medz. politík
9:50 – 10:10 Aktuálne a pripravované výzvy na predkladanie projektov (tzv. calls for proposals) na rok 2021
Daniela Kállayová
Odbor verejného zdravia, prevencie a screeningu
10:10 – 10:30
Best practice portal
Daniela Kállayová
Odbor verejného zdravia, prevencie a screeningu
10:30 – 10:50 Proces predkladania projektového návrhu (prezentácia v AJ)
Georgios Margetidis
HaDEA
10:50 – 11:05 Projektový manažment
Natália Mozéová
Oddelenie implementácie medzinárodných projektov a medz. politík
11:05 – 11:25
Finančný manažment výziev
Zuzana Matloňová

Oddelenie implementácie medzinárodných projektov a medz. politík
11:25 – 11:45
Q&A, diskusiaCieľom NID je poskytnúť ucelený obraz o novom programe EU4Health, ktorého finančná alokácia na roky 2021 – 2027 predstavuje 5,3 mld. Eur a je určený pre širokú cieľovú skupinu stakeholdrov z oblasti zdravotníctva a výskumných inštitúcií. Okrem predstavenia programu budú poskytnuté informácie o aktuálne vyhlásených výzvach a o procese predkladania projektového návrhu až po projektový a finančný manažment schválených projektov.

Pripravovaný Národný info deň sa uskutoční on-line cez platformu WEBEX. Nie je potrebné špeciálne nastavenie na vašom PC, stačí ak kliknete na vyššie uvedený link, vyplníte prihlasovacie údaje (meno a e-mailovú adresu) a automaticky sa pripojíte k meetingu. Napriek tomu je vhodné si  aplikáciu webexu vopred stiahnuť do vášho PC, vzhľadom na lepšiu kvalitu poskytovanej služby, ale nie je to prekondícia k pripojeniu sa na meeting.  

Prístup k meetingu nie je podmienený predošlou registráciou.


V prípade otázok alebo nejasností sa obráťte na natalia.mozeova@health.gov.sk.