Archív správ Fakulty verejného zdravotníctva


 

 

  

 

 

Kandidáti na  zástupcov zamestnaneckej časti akademickej obce FVZ SZU do Akademického senátu SZU

na funkčné obdobie 2022 – 2026

 

11.10.2022 viac...

 

 

  

 

 

Kandidáti na  zástupcov študentskej časti akademickej obce FVZ SZU do Akademického senátu SZU

na funkčné obdobie 2022 – 2026

 

11.10.2022 viac...

 

 

  

 

 

Voľby zástupcov zamestnaneckej časti akademickej obce FVZ SZU

do Akademického senátu SZU na funkčné obdobie 2022 – 2026

 

19.9.2022 viac...

 

 

  

 

 

Voľby zástupcov študentskej časti akademickej obce FVZ SZU

do Akademického senátu SZU na funkčné obdobie 2022 – 2026

 

19.9.2022 viac...

 

 

  

 

Rozhodnutie dekana FVZ SZU v Bratislave

o pokračovaní dištančnej výučby

 

18.11.2020 viac...

 

 

  

 

Rozhodnutie dekana FVZ SZU v Bratislave

 

27.10.2020 viac...

 

 

  

 

Rozhodnutie dekana o forme výučby

na FVZ SZU v Bratislave

 

2.10.2020 viac...

 

 

 

Na základe odporúčania ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pána Branislava Gröhlinga rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity  prof. MUDr. Peter Šimko, Csc. rozhodol, že začiatok akademického roka 2020/2021 bude posunutý na 28. septembra 2020. Študenti  končiacich ročníkov začnú výučbu v pôvodnom termíne, t.j. 16. septembra 2020.


Všetci študenti sú povinní sledovať webovú stránku SZU, webovú stránku svojej fakulty a aktuálne informácie v MAISe.

 

19.8.2020Informácia pre študentov Fakulty verejného zdravotníctva v Bratislave ohľadne ukončenia letného semestra akademického rok 2019/2020

 

14.4.2020 viac...

 

Usmernenie pre pedagogický proces

pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania

na Fakulte verejného zdravotníctva SZU v Bratislave

 

 

25.3.2020

viac...


 

Informácia pre lekárov, ktorí indikujú vyšetrenia

spojené s lekárskym ožiarením

viac...

Medzinárodná organizácia International Clearinghouse for Birth Defects Surveillance and Research (ICBDSR) a Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (Fakulta verejného zdravotníctva) ako spoluorganizátor pripravuje v dňoch 9-11.9.2019 na pôde SZU 46. míting členov ICBDSR a vedeckú konferenciu.

 

Podrobnejšie informácie o konferencii nájdete na stránke: 

http://www.icbdsr.org/46th-icbdsr-annual-meeting/


© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 23.05.2023