Významný medzinárodný úspech

odboru klinická farmakológia

  

V týchto dňoch zaznamenala klinická farmakológia (KF) na Slovensku pozoruhodný medzinárodný úspech: MUDr. Helena Glasová, PhD., odborná asistentka Katedry klinickej farmakológie LF SZU, bola na funkčné obdobie 2021-2023 (opätovne) zvolená za členku Riadiaceho výboru Európskej spoločnosti klinickej farmakológie a terapie (EACPT) a súčasne (vo svojom prvom funkčnom období) aj za vedeckú sekretárku EACPT (členkou RV EACPT je od roku 2019). Ide o druhý najvyšší vedecko-odborný post v odbore KF na európskej úrovni a o historicky prvé zastúpenie slovenského lekára - klinického farmakológa v tejto funkcii. Okrem pozitívneho medzinárodného zviditeľnenia sa našej fakulty a univerzity môže práca MUDr. Glasovej v tejto vysokej vedecko-odbornej a vedecko-organizačnej funkcii otvoriť pre samotnú katedru, ako aj pre ďalšie pracoviská SZU nové možnosti medzinárodných kontaktov a spolupráce v príslušnej pedagogickej (CME/CPD) a vedecko-výskumnej činnosti. 

 

Informoval: prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., vedúci KKF LF SZU