Vážení študenti a študentky Slovenskej zdravotníckej univerzity,


v mene ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Mgr. Branislava Gröhlinga a pána rektora prof. MUDr. Petra Šimka, CSc., si vás dovoľujeme osloviť a pozvať k účasti na očkovaní, ktoré pre vás bude zabezpečovať výjazdový tím nášho rezortného očkovacieho centra „Očkovacie centrum BIONT – Vajnory“. Očkujeme vakcínou Comirnaty od firmy Pfizer/BioNTech.


Termín očkovania študentov Slovenskej zdravotníckej univerzity je predbežne naplánovaný na 17.6.2021. Možno bude aj ďalší termín (podľa počtu záujemcov). Očkovanie bude prebiehať v priestoroch SZU a na jej parkovisku (očkovací autobus).

 

Údaje z vyplneného dotazníka budú použité výhradne pre účel poskytovateľa zdravotnej starostlivosti t .j. očkovacieho centra BIONT a nebudú zdieľané s tretími stranami s výnimkou vašej zdravotnej poisťovne a NCZI (Moje E-zdravie) v súlade s GDPR a nastavenými pravidlami MZSR. Po registrácii vám bude zaslaný email s podrobnejším harmonogramom očkovania vo vašom regióne ďalšie informácie ohľadom očkovania.


Prihlásiť sa môžete tu:

 

https://www.biont.sk/ockovanie-covid-19-rektorska-konferencia/

 

Máme nádej, že aj takto spolu pripravíme bezpečnejší nasledujúci školský rok.
Ďakujeme za Vašu účasť a tešíme sa na osobné stretnutie.

Za očkovací tím BIONT

prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH, MBA
Garant očkovacieho centra - BIONT
BIONT, a.s.
Karloveská 63
842 29 Bratislava