Priebeh prijímacieho konania na štúdium v akademickom roku 2021/2022


 

 

         
Lekárska fakulta
           
Študijný program Forma štúdia Stav prijímacích pohovorov Priebežné výsledky Rozhodnutie dekana
Všeobecné lekárstvo dr./denná ukončené 14.6.2021-18.6.2021 TU TU
Zubné lekárstvo dr./denná ukončené 10.6.2021-18.6.2021 TU TU
           
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
           
Študijný program Forma štúdia Stav prijímacích pohovorov Priebežné výsledky Rozhodnutie dekana
Dentálna hygiena bc./externá ukončené 7.6.2021-18.6.2021 TU TU
Fyzioterapia bc./denná

ukončené

7.6.2021-18.6.2021 TU TU
Ošetrovateľstvo bc./denná ukončené 7.6.2021-18.6.2021 TU TU
Pôrodná asistencia bc./denná ukončené 14.6.2021-18.6.2021 TU TU
Rádiologická technika bc./denná

ukončené

17.6.2021-18.6.2021 TU TU
Urgentná zdravotná starostlivosť bc./denná

ukončené

10.6.2021-18.6.2021 TU TU
Urgentná zdravotná starostlivosť bc./externá prebieha 9.6.2021-11.6.2021 TU  
           
Fakulta verejného zdravotníctva
           
Študijný program Forma štúdia Stav prijímacích pohovorov Priebežné výsledky Rozhodnutie dekana
Verejné zdravotníctvo bc./denná ukončené 9.6.2021

 TU

TU
Verejné zdravotníctvo mgr./denná

ukončené

8.6.2021  TU TU
           
 Fakulta zdravotníctva Banská Bystrica
           
Študijný program Forma štúdia Stav prijímacích pohovorov Priebežné výsledky Rozhodnutie dekana
Fyzioterapia bc./denná prebieha 8.6.2021-29.6.2021 TU  TU
Fyzioterapia mgr./denná prebieha 9.6.2021-29.6.2021 TU TU
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve bc./denná prebieha 9.6.2021-29.6.2021 TU TU
Ošetrovateľstvo bc./denná prebieha 9.6.2021-29.6.2021 TU TU
Urgentná zdravotná starostlivosť bc./denná prebieha 10.6.2021-29.6.2021 TU TU