Keď je chuť niečo zmeniť.....Slovenská zdravotnícka univerzita má v Banskej Bystrici zariadenie, v ktorej je aula s kapacitou 500 miest a v ktorom je poskytované  ubytovanie pre študentov FZ. Žiaľ, najmä aula je akoby v malej pozornosti ostatných fakúlt z Bratislavy a pritom dokáže poskytnúť komfort pre rôzne akcie aj  svojim dobrým  technickým vybavením.

 

Momentálne sa vďaka iniciatíve tamojšieho riaditeľa Patrika Trnku a miestneho poslanca Mareka Ondráša upravuje okolie a v dohľadnej dobe tam vznikne Radvanská záhrada, ktorá sa stane oddychovou zónou pre obyvateľov okolitých domov, ale aj pre našich študentov. Prispeje k tomu aj kaviareň, ktorú prevádzkuje náš nájomca.

 

Čo je pozoruhodné, až na pár výdavkov  (rekonštrukcia chodníkov), je tento zámer budovaný svojpomocne v spolupráci s mestom. Mestský podnik ZARES dodal výsadbu a mechanizmy a mesto predpokladá sprístupniť zadné parkovisko prepojením s veľkým parkoviskom pred Aulou SZU.

 

Trvalo nejaký čas, kým sme dospeli k dohode s poliklinikou NOVAMED, ale ako sme si potvrdili aj v sobotu s p.primátorom mesta Jánom Noskom, spolupráca univerzity a mesta bude pokračovať v záujme skvalitnenia okolia a ešte širšej ponuky pre relax a príjemné strávenie voľného času. Chcelo to len chuť niečo zmeniť, zapojiť ľudí, ktorí myslia rovnako a skombinovať naše možnosti a možnosti mesta. A zaujímavý výsledok  sa dá dosiahnuť aj bez veľkých finančných nákladov.

 

Igor Naňo, kvestor