XIII. ročník INTERAKTÍVNEJ KONFERENCIE MLADÝCH VEDCOV 2021 
Milí študenti pregraduálu, doktorandi a mladí vedeckí pracovníci!
 
Dovoľujeme si Vás upozorniť na možnosť zúčastniť sa na ďalšom ročníku Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2021, ktorý prebehne dištančnou formou. Súčasťou konferencie je online zborník s ISBN.
 
Prihlásiť sa môžu študenti II. a III. stupňa VŠ a mladí vedeckí pracovníci do 35 rokov do nasledovných sekcií:

 1. Bunkový metabolizmus, fyziológia a patofyziológia, bioenergetika
 2. Molekulárna biológia a genetika
 3. Klinické štúdie a aplikovaný experimentálny výskum v medicíne
 4. "Omiky"
 5. Biofyzika, fyzika, matematické modelovanie, bioštatistika
 6. Biomateriály
 7. Biotechnológie a potravinárske technológie
 8. Analytika v biologických vedách
 9. Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia
 10. Ekológia a environmentalistika
 11. Otvorená sekcia
 12. SARS-CoV-2

Dôležité termíny:

25. 3. 2021 –   začiatok registrácie
30. 4. 2021 –   ukončenie prijímania abstraktov
30. 4. 2021 –   ukončenie prijímania posterov (prezentácií)
5. 5 2021 –   začiatok konferencie (spustenie diskusie, hodnotenia)
máj 2021 –   ukončenie konferencie (zastavenie možnosti hodnotenia)
máj 2021 –   online vyhodnotenie konferencie

   

Podrobné informácie nájdete na stránke konferencie:
www.preveda.sk/conference
konferencia.preveda@gmail.com